Lademoen skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 3. feb. 2017 kl. 17:33 av Raeven (samtale | bidrag)
Hopp til navigering Hopp til søk

Lademoen skole, Mellomveien 5, sto ferdig i 1906. Arkitekt var Lars Solberg.

Lademoen skole og kirke 1915
Foto: Ukjent/Trondheim byarkiv

Historie

Lademoen fikk sin første fastskole allerede i 1819, da Strinda skolekommisjon kjøpte eiendommen Lykkens prøve til bruk som skole. Eiendommen lå ved Innherredsveien, og tomten ble senere grunn for Lademoen kirke. Lykkens prøve ble i 1839 kjøpt av sogneprest Henrik A. Angell. Han opprettet en ny skole på stedet i 1841, og den ble samme år ble flyttet til Eliplass.

Hovedbygningen på Eliplass var oppført i 1810, en toetasjes tømmerbygning med høyt valmtak. Fra 1841 tilhørte eiendommen Lade skolekommune, som ble innlemmet i Trondheim i 1892. Trondheim kommune kjøpte Eliplass i 1899. Eliplass skole ble også kalt Sætherskolen etter skolebestyrer Simon Sæther (1820-89), som var lærer der fra 1866. Huset ble revet i 1906, og det meste av grunnen ble lagt ut til park og tomt for Lademoen skole.

Lademoen skole med elever og lærere på skolegården i 1906
Foto: Erik Olsen/kilde: NTNU UB

Nytt skolebygg

Etter århundreskiftet 1900 samlet næringslivets menn seg til motstand mot 1890-årenes "municipalsocialisme". Til tross for at det kunne dokumenteres en skrikende mangel på klasserom, var det likevel en sterk fløy blant høyregruppene som satte seg steilt mot alle forslag om nybygging da planene for Lademoen skole ble behandlet av bystyret 3. mars 1904. Lademobarna måtte kunne omdirigeres til Ilaskolen, til loftet på Kalvskinnet skole eller til det gamle epidemilasarettet i Ilsvika. Mot 14 stemmer ble det likevel bevilget kr 275 000,- til realisering av byggeplanene. Da Lademoens folkeskole sto ferdig høsten 1906, hadde byen fått 24 nye, moderne klasserom til disposisjon.

Under krigen ble skolen beslaglagt av tyskerne. Fra begynnelsen av 1960-tallet var skolen realskole. Etter innføringen av 9-årig skole, kom den første 7.-klassen høsten 1964. Da sto også et nytt bygg ferdig med bl.a. gymnastikksal og sløydsal. Lademoen skole tjente som ungdomsskole til 1993. Da ble skolebygningen tatt i bruk som atelierer for bildende kunstnere.

Lademoen skole sett fra Lademoparken 1935
Foto: Ukjent/kilde: NTNU UB
Beslagleggelsesbeviset på Lademoen skole
Foto: Ukjent/kilde: Trondheim byarkiv

Kilder:

Trondheim Byleksikon, Kunnskapsforlaget 1996

Trondheim bys historie, bind IV

WikiStrinda