Leksikon:Larsok

Larsok eller larsmesse (lat. festum Laurentii martyris), 10. august, var minnedag for helgenen Laurentius, som led martyrdøden i år 258 ved å bli stekt på en rist; primstavtegnet er derfor i regelen en rist. Særlig på Østlandet varslet larsoksværet for kommende høst og vinter, oftest fram til kyndelsmesse 2. februar. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.