Merovingertida

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Merovingertida er en underepoke i jernalderen, og strekker seg fra omkring år 550 til 800. Den kommer etter folkevandringstida og følges av vikingtida. Perioden har navn etter det frankiske dynastiet merovingerne, som regjerte i Gallia fra tidlig på 500-tallet til midten av 700-tallet.

Funnmaterialet er noe fattigere enn i tidligere og senere epoker i jernalderen. Det er funnet en del gravmateriale, spesielt fra 600-tallet. På Sør- og Østlandet er det registrert nærmere 300 sikre gravfunn og mer enn hundre løsfunn fra merovingertida.

Kilde