Midøya

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Midøya er en øy i Misund, Molde kommune i Møre og Romsdal.

Øya er delt mellom Nordre Midøy og Søre Midøy. Grensen er gammel gikk mellom gårdene Gangstad og Bjørnerem. En steingard bygd 1800-tallet markerer flere tidligere grenselinjer. Først og fremst mellom fogderiene Sunnmøre og Romsdal. Denne grensen har opp gjennom tidene vært både amtgrense (fylkesgrense), stiftsgrense og en kort periode riksgrense. Det var i 1657 at danskekongen gikk til krig mot svenskene for å vinne tilbake land Danmark noe år tidligere hadde tapt til Sverige. Dette var Gotland, Jämtland, Härjedalen og Halland. Det gikk ikke godt for Danmark og danskekongen Fredrik III, måtte gi seg. Ved Roskilde-freden den 26. februar 1658 undertegnet Danmark og Sverige en avtale som ga Trondhjems Len med Nordmøre og Romsdal til det svenske riket. Dette landområdet ble styrt av en svensk guvernør. Senere samme året gjorde nordmennene et motangrep mot Trondheim og de svenske styresmaktene. Det medførte at svenskene trakk seg ut av Midt-Norge den 11. desember 1658. Under denne svenske-tiden i Romsdal var det 229 menn fra Romsdal som måtte delta i svensk krigstjeneste på svensk side [1].

Referanser

  1. Hjørungnes, Berge; Aassve, Anne-Grethe; Bryn, Knut; Waatvik, Anita K. 2005. Kulturminnevern gjennom 30 år. Fortidsminneforeningen, Romsdal avdeling. side 54. ISBN 82-90052-71-5