NEG 178 Tanker om framtiden

NEG 178 Tanker om framtiden er ei spørjeliste sendt frå Norsk etnologisk gransking i 1998 med tittel Tanker om framtiden. Utsendarar var Anne Moestue og Ann Helene Bolstad Skjelbred.

Introduksjon til spørjelista

TANKER OM FRAMTIDEN

Vi står foran et nytt hundreår og et nytt tusenår, tidsskifter som har sitt grunnlag i den vestlige, kristne tidsregningen. Men slike skiller setter uansett tankene i sving, til tilbakeblikk og framtidsvyer. NEG oppmuntrer vanligvis medarbeiderne sine til å skrive om forskjellige fenomener/temaer slik de er i dag og ut fra de erfaringer som hver og en har fra sitt liv. Denne gangen vil vi gjerne at dere skal skrive om hvordan dere tror framtiden kommer til å bli, og hvilke ønsker dere har for det nye hundre- og tusenåret.

Lignende undersøkelser blir foretatt i andre nordiske land slik at det ligger an til sammenligninger landene imellom om de tanker man gjør seg om framtien.

Framtiden

Vi vil gjerne at dere skal bruke sommeren til å tenke over hvordan dere ser for dere det nye hundre- og tusenåret, og hvordan dere ønsker at det skal bli, og så skrive om det. Hver og en av oss har noen spesielle «saker» som vi synes er viktige for hva som er det gode liv og som vi ser med glede eller bekymring på når det gjelder framtiden. Vi gir ingen stikkord, men overlater til dere selv å velge hva dere vil skrive om. Det kan være snakk om forskjellige innfallsvinkler både når det gjelder hvilke spørsmål dere synes er viktige, om dere vil knytte dem til den nære og egne framtiden og/eller til mer globale spørsmål.

Hva vi vil med materialet

Senere kommer vi tilbake til en tilsvarende spørreliste der dere vil bli bedt om å gi et tilbakeblikk over det hundreåret vi forlater, så langt hver og en av dere har fått være med og har kunnskaper og erfaringer om det.

Materialet som kommer inn vil være av stor interesse for framtidig forskning. I tillegg vil vi gjerne gi ut en bok med utvalg fra de svarene dere sender inn. Vi håper at dere har lyst til å være med på det! Men ingen ting blir publisert uten at vi først har innhentet særskilt tillatelse til det fra den enkelte.

Brukt i publikasjonar

  • Moestue, Anne (red.) Tanker om fremtiden (Småskrifter fra Norsk etnologisk gransking; 12) (Norsk folkeminnelags skrifter; 149) Oslo, NEG, 2000
  • Moestue, Anne Fortellinger om fremtiden. Svar på spørreliste nr 178 Tanker om fremtiden. Norsk etnologisk granskings Julehilsen 2000 Oslo, NEG, 2000

Sjå også

Eksterne lenker