NEG 80

Norsk etnologisk gransking spørjelister:

Emne: Folkemedisin (ekstern lenke til spørjelista)

Utsendar: Lily Weiser-Aall, Olav Bø

Sendt dato: juli 1960

Registrerte svar:

Brukt i publikasjoner:

  • Weiser-Aall, Lily Svangerskap og fødsel i nyere norsk tradisjon Oslo 1968. 303 s.