Nasjonale Festningsverk

Nasjonale Festningsverk er en enhet i Forsvarsbygg med ansvar for forvaltning og utvikling av 14 festningsverk og 22 mindre befestningsanlegg og av nasjonal betydning i Forsvarets eie. Alle anleggene er fredet eller vernet. Nasjonale Festningsverk har som ambisjon å skape nytt liv på historisk grunn gjennom å legge til rette for kultur, reiseliv og næringsutvikling på kulturminnenes egne premisser. I tillegg gir Nasjonale Festningsverk kulturminnefaglige råd og driver holdningsskapende arbeid i Forsvaret og samfunnet for øvrig.

Festningene

Festning Sted Grunnlagt Bilde
Akershus Oslo Antagelig 1290-åra  
Austrått Ørland 1942  
Bergenhus Bergen Fra 1260-åra  
Fredrikstad Fredrikstad 16631666  
Fredriksten Halden 1661  
Fredriksvern Stavern 1750  
Hegra Hegra i Stjørdal 19071910
Karljohansvern Horten 1819  
Kongsvinger Kongsvinger 1682  
Kristiansten Trondheim 16821684  
Møvik Kristiansand 1941  
Oscarsborg Drøbaksundet 1853  
Trondenes Trondenes i Harstad 1943  
Vardøhus Vardø 1734/1738  

I tillegg kommer 22 grensebefestninger på begge sider av Glomma.

Kilder