Norges leger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Norges leger er et biografisk oppslagsverk som har kommet ut i tretten utgaver mellom 1873 og 1996. Redaktører har vært Frantz Casper Kiær (1. og 2. utg.), Isak Kobro (3. til 8. utg.), Bernhard Getz (9. og 10. utg.), Birger Kaada (11. utg.) og Øivind Larsen (12. og 13. utg.). Til og med 9. utgave het verket Norges læger, men seinere har navnet vært Norges leger.

I 2010 diskuterte Legeforeningen om framtidige utgaver bare skulle publiseres på nett, og eventuelt kun være tilgjengelige for foreningens medlemmer.

De aller fleste trykte utgavene er pr. 2015 digitalisert av Nasjonalbiblioteket og kan leses på nettsida Bokhylla.

Utgaver

Kilder og litteratur