Norsk Høvljernfabrik

Flaen Brug var den største og nå den eneste gjenværende av industribebyggelsen på Flaen. De to øverste etasjene på bygningen ble påbygd i krigsårene 1941-42.
Norsk Høvljernfabriks brevhode

Norsk Høvljernfabrik ble i 1924 anlagt i Gisledal av Sigvart Andresen, født 1875, Aksel Nærstad og John Stub-Asker. Lokaler var leid av ingeniør Knut H. Ryen, men bedriften fikk i 1934 kjøpt Flaen Brug og flyttet hele driften dit. Under vanskelige forhold klarte bedriften i 1942 å få reist en stor industribygning med to nye etasjer i betong på toppen av en bestående enetasjes teglsteinsbygning, og dertil flere mindre bygninger. Kort etter ble lokalene konfiskert av okkupasjonsmakten, som trengte dem til eget bruk. Det meste av maskiner og verktøy forsvant, og eierne led et stort tap.

Bedriften leverte maskindeler til høvlerier og til treull-, cellulose- og papirfabrikker, og hadde 10 ansatte på det meste. Den ble nedlagt i 1960-årene.

Litteratur

  • Bunæs, Steinar: Gisledal mølle – et hundreårs minne for Strømmen. Utgitt av Sagelvas venner og Strømmen Vel 2007.
  • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind III. Oslo 1950. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Sagelva: …med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Utgitt av Sagelvas venner. Strømmen 2004. 33 s. Ill.
  • Stefferud, Alf og Steinar Bunæs: Strømmen I. Historier om stedet og folket. Utgitt av Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2009.