Norsk Slektshistorisk Forening

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) er Norges eldste landsdekkende forening for slektsforskere. Den ble grunnlagt den 22. oktober 1926, da den norske avdelingen av Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie trådte ut av denne for å opprette en egen forening.

NSFs hovedformål er å publisere skrifter som fremmer kunnskap om slekter og slektsforsning. Foreningen utgir fagtidsskriftet Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (grunnlagt 1927) to ganger i året, og medlemsbladet Genealogen med samme hyppighet. NSF har et bibliotek i sine lokaler i Industriveien 6 i Lørenskog.

Pr. 2014 var det omkring 1700 medlemmer i NSF[1].

Presentasjon av Norsk Slektshistorisk Forening, holdt på Oslo Byarkivs Slektsforskerdag 24. mars 2011[2].

NSF er medlem av Norges kulturvernforbund.

Som nevnt holder NSF til på Lørenskog. Flytting dit skjedde i 2018, etter at foreningen lenge hadde hatt tilhold i Øvre Slottsgate 2B i Oslo, sammen med flere andre organisasjoner i Norges kulturvernforbund.

Referanser

  1. Om Norsk Slektshistorisk Forening på foreningens Slektshistoriewiki, besøkt 2015-01-27
  2. Om Norsk Slektshistorisk Forening, presentasjon 24. mars 2011 holdt på Slektsforskerdagen til Oslo Byarkiv

Ekstern lenke