Norsk kulturråd

Revisjon per 13. jan. 2022 kl. 08:46 av Cnyborg (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Norsk kulturråd (Kulturrådet) er en statsinstitusjon under Kulturdepartementet. Rådet ble oppretta i 1965 for å forvalte Norsk kulturfond som ble etablert av Stortinget i 1964. De ti medlemmene i rådet oppnevnes av regjeringa. Siden 2011 har rådet vært leda av Anne Aasheim. Rådet fordeler midler fra kulturfondet, og er rådgivende organ for statlige instanser i kulturspørsmål. Rådet kan også drive egen utrednings- og formidlingsvirksomhet.

Innkjøpsordningene for litteratur til norske bibliotek forvaltes av Kulturrådet. Biblioteksaker er ellers overført til Nasjonalbiblioteket etter at ABM-utvikling ble nedlagt i 2011.

Det første møtet i Norsk kulturråd fant sted 3. mars 1965. De som var med i det første rådet var:

I tillegg til rådet, har Norsk kulturråd også flere andre fagutvalg.

Direktører

Se også

Kilder