Olai Westby skifabrikk (Strømmen)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 29. mar. 2011 kl. 11:16 av Steinar Bunæs (samtale | bidrag) (Koplet til bnr på Vestby.)
Hopp til navigering Hopp til søk
Panorama fra Braate mot Strømmen i 1910 med Suphammergården midt på bildet.
Foto: Akershusmuseets samlinger
Skifabrikant Olai Westby (1859-1931)

Olai Westby skifabrikk ble startet i det som senere ble kalt Suphammergården i 1918 av Olai Kristiansen Westby (1858-1931). Han var ble født på bnr 11 Smedstuen under Vestby og en nær kjenning av skimaker Jørgen Johnsen Westbye som startet Vestby skifabrikk, men mulig slektskap har ikke kunnet fastslås med sikkerhet. I folketellingen i 1900 er han registrert under Vestby Mellom med kone Julianne født i 1852 og datter Gerda født i 1887. Olai var registrert som gårdbruker og sagmester ved sagbruk. Det var i alt registrert åtte personer boende på bnr 13.

Olai kalte seg etter hvert bare Westby, og i 1918 startet han Olai Westby skifabrikk i Sagdalsveien 8 ved Stasjonsparken. I 1928 overdro han denne til sin svigersønn Olav Håkon Suphammer, gift med Gerda.

Skifabrikken opphørte gradvis mot slutten av 1920-årene da Olav Suphammer overtok og først startet sitt firma under navnet Olai Westbys efterflg. O. Suphammer. Deretter kom Strømmens Bygningssnekkeri som han drev som enkeltmannsfirma til i 1975.


Litteratur

  • Haavelmo, Halvor 1955: Fra bondegårder til by: vannsaga – storindustri.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2004: Sagelva med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Hefte utgitt av Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. ISBN 978-82-997416-0-6
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2008: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. ISBN 978-82-997416-2-0
  • Bunæs, Steinar 2010: Trevar’n. Bygningen og livet der i mer enn hundre år. Utgitt av Trevar’ns Venner i samarbeid med Sagelvas Venner og Strømmen Vel. ISBN 987-82-997416-6-8