Peder Johansen Berg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Johannessen Berg (født 1800, død 1875) var skipsreder. Han var sønn av tobakksfabrikant Johannes Berg og hustruen Gjøe.

Liv

Han ble født i Sandefjord 29. september 1800 og døpt 7. oktober. Foreldrene var tobakkspinner Johannes Jacobsen Berg og Gjøa Torsdatter - de hadde giftet seg 6. november 1789 i Sandar. Første barn, Jacob, ble født 3. mars 1790 i Sandefjord og døpt tirsdag 9. mars samme år. Det neste barnet het Tor og ble født 29. januar 1793 i Kristiania, døpt 4. februar. Han ble fulgt av den eneste piken, Anne Helvig, født 23. august 1795 i Larvik, døpt 1. september. Sønnen Preben ble født i Sandefjord 4. april 1798 og døpt 12. april.

Både i midten av 1790-årene, og efter 1807 bodde familien i Larvik, der Johannes drev tobakkspinneri, handel og efterhvert rederivirksomhet som Gjøa drev videre efter Johannes' død i 1819. I Sandefjord var det tobakkspinneri som var hovedgeskjeften, men da som mester i Abraham Bøchmans bedrift.

Likesom sin bror Preben ble Peder konfirmert i Larvik, det skjedde 25. mars 1816. Peder fikk karakteren 4 i kristendomskunnskap og var med det femte best av sytten gutter i sitt kull. Han fikk 5 i oppførsel. Han hadde blitt vaksinert mot kopper, men hadde åpenbart ikke lagt fram attest, ettersom presten kun noterte at han "har Ar".

Han skal etter sigende ha reist til England 14 år gammel og utdannet seg innen handel, men reisen skjedde i virkeligheten neppe før han ble konfirmert, 15 1/2 år gammel.

Peder J. Bergs fabrikk med bevilling fra 1832 var en fortsettelse av faren Johannes Bergs gamle spinneri i Kongeveien. Faren døde i 1819 og enken hadde drevet den videre. Fabrikken ble senere nedlagt. Sammen med broren Peter Berg ervervet han tobakksfabrikant Kelcks gamle eiendom (det nå nedrevne Storgata 38), anvendte den som leiegård og gikk helt over til skipsrederi.

Redernavnet Madam Gjøe sal. Berg dukket opp første gang i 1824 med sluppen Haabets Anker. Madam Berg var enken til kjøpmann Johannes Berg og formelt gikk rederiet i hennes navn til 1832, da det ble overtatt av sønnene Peder og Peter. Under deres ledelse ble flere store fartøyer innkjøpt i slutten av 1820-årene og senere: skipene Langeland (67 kml.), Christen Endresen (126 ½ kml.), Franz (122 kml.), Devotion (162½ kml.). Da Daniel Otter Steen gikk konkurs i 1840, overtok firmaet P. J. & P. Berg også flere av hans skuter.

I 1844 eide firmaet åtte til dels store skuter og var i 1850 ett av Norges største redeier. Fortsatt i 1855 og 1860 hadde P. J. & P. Berg det største antallet skuter i Larvik, blant annet barken Cathrine (402 kml.) samt skipene Medora, Haabet, Familien, Hans Thorvald, Den Gode Moder. Christine Margrethe, Gustava, Europa samt Valhalla. De fleste av disse var imidlertid da gamle og nokså medtatte.

I 1852 anla brødrene Rolighetens Verft på Hølen

Berg var kemner i Larvik 1833-1835 og én av Larviks eligerede menn 1833-1836. Han var ordfører i Hedrum 1851-1853.

Berg bodde på gården Øvre Nanset (1853-1873).

Han giftet seg 24. mai 1859 i Frederiksberg kirke utenfor København med den danskfødte Elisabeth Armande (Betzy Amanda) Frontin, som var av fransk og britisk avstamming. De fikk fire barn.

Peder døde på Nanset 1. desember 1875 og ble begravet 7. desember.

Øvre Nanset
Foto: Morten Bakkeli

Kilder