Forskjell mellom versjoner av «Rådhusgata 1 (Oslo)»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 294: Linje 294:
 
[[Kategori:Kvadraturen (Oslo)]]
 
[[Kategori:Kvadraturen (Oslo)]]
 
{{bm}}
 
{{bm}}
 
Navn
 
Alder
 
Født
 
Fødested
 
Familiestilling
 
Sivilstand
 
Yrke
 
Husnr. 1801
 
Husstand
 
Eiendom 2017
 
Død
 
HBR
 
Merknader
 
Christian Myhre
 
75
 
1726
 
-
 
Huusbond
 
Givt anden gang
 
Kiøbmand
 
224
 
1
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Anne Chatharina
 
53
 
1748
 
-
 
Hans koene
 
Givt første gang
 
-
 
224
 
1
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Chirsten Arnesen
 
13
 
1788
 
-
 
Hans datter datter
 
Ugivt
 
-
 
224
 
1
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Karen Arnesen
 
11
 
1790
 
-
 
Hans datter datter
 
Ugivt
 
-
 
224
 
1
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Gudbiør Olsdatter
 
22
 
1779
 
-
 
Tieneste pige
 
Ugivt
 
-
 
224
 
1
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Peder Olsen Rostnov
 
49
 
1752
 
-
 
Tilleje
 
Givt anden gang
 
Vrager i byen
 
224
 
2
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Berthe Larsdatter
 
42
 
1759
 
-
 
Hans koene
 
Givt anden gang
 
-
 
224
 
2
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Anne Maria
 
47
 
1754
 
-
 
Tieneste pige
 
Enke efter første ægteskab
 
-
 
224
 
2
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Ole Wegner
 
30
 
1771
 
-
 
Huusbonde
 
1te gang gift
 
Procurator
 
224
 
3
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Hellene Maria Wegner*
 
25
 
1776
 
-
 
Hans kone
 
1te gang gift
 
-
 
224
 
3
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Ole Petter Wegener
 
4
 
1797
 
-
 
Deres ældste søn
 
Ugift
 
-
 
224
 
3
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Harrald Wegener
 
2
 
1799
 
-
 
Deres søn
 
Ugift
 
-
 
224
 
3
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Agnete Elisabet Olsdatter*
 
1
 
1800
 
-
 
Deres datter
 
Ugift
 
-
 
224
 
3
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Barbara Knudsdatter
 
32
 
1769
 
-
 
Tieneste pige
 
Ugift
 
-
 
224
 
3
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Anna Dorothea Jacobsdatter
 
20
 
1781
 
-
 
Tienestepige
 
Ugift
 
-
 
224
 
3
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Elen Michelsen
 
68
 
1733
 
-
 
Til leje
 
Enke efter første ægteskab
 
-
 
224
 
4
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Lars Michelsen
 
34
 
1767
 
-
 
Hendes søn
 
Ugivt
 
Loots
 
224
 
4
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Christine Michelsdatter
 
40
 
1761
 
-
 
Hendes datter
 
Ugivt
 
-
 
224
 
4
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Karen Michelsdatter
 
38
 
1763
 
-
 
Hendes datter
 
Ugivt
 
-
 
224
 
4
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Nicolay Michelsen
 
33
 
1768
 
-
 
Hendes søn
 
Ugivt
 
Styrmand
 
224
 
4
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Karen Pedersdatter
 
9
 
1792
 
-
 
Hendes datter datter
 
Ugivt
 
-
 
224
 
4
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Anne Antonsen
 
59
 
1742
 
-
 
Til leje
 
Enke efter første ægteskab
 
-
 
224
 
5
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Berthel Antonisen
 
17
 
1784
 
-
 
Hendes søn
 
Ugivt
 
Skibsdreng
 
224
 
5
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Erland Delphin
 
27
 
1774
 
-
 
Logeer
 
Ugivt
 
Apoteker svend
 
224
 
5
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Elisabeth Karlsdatter
 
66
 
1735
 
-
 
Tilleje
 
Enke efter første ægteskab
 
-
 
224
 
6
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Christopher Gutthorm
 
31
 
1770
 
-
 
Hendes søn
 
Ugivt
 
Loots
 
224
 
6
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 
 
Berthe Maria
 
29
 
1772
 
-
 
Tieneste pige
 
Ugivt
 
-
 
224
 
6
 
Rådhusgata 1
 
 
HBR
 

Revisjonen fra 30. mai 2018 kl. 20:11

Rådhusgata 1
Dagens adresse: Rådhusgata 1
Område: Kvadraturen, søndre kvarter
Sokn: Domkirkemenigheten
Kommune: Oslo
Gnr./bnr.: 207/208
Gammelt matrikkelnr.: 224
Folketellinger: 1801
Branntakster: 1766
Kjente eiere: 1766: Jørgen Pedersen.

Rådhusgata 1 er en eiendom i Kvadraturen i Oslo. I dag er den sammenføyd med nr. 3 til samme gate, og Kirkens Hus står på eiendommen.

Eiendommen i 1766

I Branntakstforberedelsene i 1766 var Jørgen Pedersen registrert som eier av eiendommen. Dette kan være den samme Jørgen Pedersen som i Borgerboka for Christiania 13 februar 1738 fikk bevilling til å drive som kjøpmann.[1] Eiendommen var samlet taksert til 2200 riksdaler. Den bestod av en toetasjes forbygning (taksert til 1430 riksdaler) av bindingsverk, en toetasjes bakbygning av bindingsverk (taksert til 350 riksdaler) og fem leiekjellere (taksert til 420 riksdaler) hver av grunnmur, altså stein, og på en etasje. Leiekjellerne var, slik navnet tilsier, til leie lå trolig oppå bakken da da dette var et område nær havna som var relativt nylig var fylt ut på midten/ slutten av 1600-tallet. Denne delen av Store Strandgate, som lå nærme Sadelmakerhullet og fiskemarkedet var kjent som mer "tarvelig", og et sted der sjøfolk og fiskere fant logi, men også utsjenkingssteder.[2]

Beboere i 1801

I folketellingen i 1801 var det 6 husstander på denne eiendommen. Yrkes sammensetningen var variert: kjøpmann, vraker, procurator, to loser, styrmann, skipsdreng og en apotekersvenn. Tre av husholdene hadde kvinner, da enke, som overhoder. De var oppført med «tilleje» som familiestilling, og var altså leieboere.

H.nr Alder Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
001 Christian Myhre 01 75 - - Huusbond Givt anden gang Kiøbmand
002 Anne Chatharina 01 53 - - Hans koene Givt første gang -
003 Chirsten Arnesen 01 13 - - Hans datter datter Ugivt -
004 Karen Arnesen 01 11 - - Hans datter datter Ugivt -
005 Gudbiør Olsdatter 01 22 - - Tieneste pige Ugivt -
006 Peder Olsen Rostnov 02 49 - - Tilleje Givt anden gang Vrager i byen
007 Berthe Larsdatter 02 42 - - Hans koene Givt anden gang -
008 Anne Maria 02 47 - - Tieneste pige Enke efter første ægteskab -
009 Ole Wegner 03 30 - - Huusbonde 1te gang gift Procurator
010 Hellene Maria Wegner* 03 25 - - Hans kone 1te gang gift -
011 Ole Petter Wegener 03 4 - - Deres ældste søn Ugift -
012 Harrald Wegener 03 2 - - Deres søn Ugift -
013 Agnete Elisabet Olsdatter* 03 1 - - Deres datter Ugift -
014 Barbara Knudsdatter 03 32 - - Tieneste pige Ugift -
015 Anna Dorothea Jacobsdatter 03 20 - - Tienestepige Ugift -
016 Elen Michelsen 04 68 - - Til leje Enke efter første ægteskab -
017 Lars Michelsen 04 34 - - Hendes søn Ugivt Loots
018 Christine Michelsdatter 04 40 - - Hendes datter Ugivt -
019 Karen Michelsdatter 04 38 - - Hendes datter Ugivt -
020 Nicolay Michelsen 04 33 - - Hendes søn Ugivt Styrmand
021 Karen Pedersdatter 04 9 - - Hendes datter datter Ugivt -
022 Anne Antonsen 05 59 - - Til leje Enke efter første ægteskab -
023 Berthel Antonisen 05 17 - - Hendes søn Ugivt Skibsdreng
024 Erland Delphin 05 27 - - Logeer Ugivt Apoteker svend
025 Elisabeth Karlsdatter 06 66 - - Tilleje Enke efter første ægteskab -
026 Christopher Gutthorm 06 31 - - Hendes søn Ugivt Loots
027 Berthe Maria 06 29 - - Tieneste pige Ugivt -

Litteratur og kilder

Referanser

  1. Borgerbok for Christiania 1745-1799, Oslo byarkiv
  2. [1] Alf Collet, Gamle Christiania-billeder, Christiania; Cappelen, 1909. s. 374-5