Rådhusgata 1 (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 30. mai 2018 kl. 20:11 av Rahu (samtale | bidrag)
Hopp til navigering Hopp til søk
Rådhusgata 1
Dagens adresse: Rådhusgata 1
Område: Kvadraturen, søndre kvarter
Sokn: Domkirkemenigheten
Kommune: Oslo
Gnr./bnr.: 207/208
Gammelt matrikkelnr.: 224
Folketellinger: 1801
Branntakster: 1766
Kjente eiere: 1766: Jørgen Pedersen.

Rådhusgata 1 er en eiendom i Kvadraturen i Oslo. I dag er den sammenføyd med nr. 3 til samme gate, og Kirkens Hus står på eiendommen.

Eiendommen i 1766

I Branntakstforberedelsene i 1766 var Jørgen Pedersen registrert som eier av eiendommen. Dette kan være den samme Jørgen Pedersen som i Borgerboka for Christiania 13 februar 1738 fikk bevilling til å drive som kjøpmann.[1] Eiendommen var samlet taksert til 2200 riksdaler. Den bestod av en toetasjes forbygning (taksert til 1430 riksdaler) av bindingsverk, en toetasjes bakbygning av bindingsverk (taksert til 350 riksdaler) og fem leiekjellere (taksert til 420 riksdaler) hver av grunnmur, altså stein, og på en etasje. Leiekjellerne var, slik navnet tilsier, til leie lå trolig oppå bakken da da dette var et område nær havna som var relativt nylig var fylt ut på midten/ slutten av 1600-tallet. Denne delen av Store Strandgate, som lå nærme Sadelmakerhullet og fiskemarkedet var kjent som mer "tarvelig", og et sted der sjøfolk og fiskere fant logi, men også utsjenkingssteder.[2]

Beboere i 1801

I folketellingen i 1801 var det 6 husstander på denne eiendommen. Yrkes sammensetningen var variert: kjøpmann, vraker, procurator, to loser, styrmann, skipsdreng og en apotekersvenn. Tre av husholdene hadde kvinner, da enke, som overhoder. De var oppført med «tilleje» som familiestilling, og var altså leieboere.

H.nr Alder Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
001 Christian Myhre 01 75 - - Huusbond Givt anden gang Kiøbmand
002 Anne Chatharina 01 53 - - Hans koene Givt første gang -
003 Chirsten Arnesen 01 13 - - Hans datter datter Ugivt -
004 Karen Arnesen 01 11 - - Hans datter datter Ugivt -
005 Gudbiør Olsdatter 01 22 - - Tieneste pige Ugivt -
006 Peder Olsen Rostnov 02 49 - - Tilleje Givt anden gang Vrager i byen
007 Berthe Larsdatter 02 42 - - Hans koene Givt anden gang -
008 Anne Maria 02 47 - - Tieneste pige Enke efter første ægteskab -
009 Ole Wegner 03 30 - - Huusbonde 1te gang gift Procurator
010 Hellene Maria Wegner* 03 25 - - Hans kone 1te gang gift -
011 Ole Petter Wegener 03 4 - - Deres ældste søn Ugift -
012 Harrald Wegener 03 2 - - Deres søn Ugift -
013 Agnete Elisabet Olsdatter* 03 1 - - Deres datter Ugift -
014 Barbara Knudsdatter 03 32 - - Tieneste pige Ugift -
015 Anna Dorothea Jacobsdatter 03 20 - - Tienestepige Ugift -
016 Elen Michelsen 04 68 - - Til leje Enke efter første ægteskab -
017 Lars Michelsen 04 34 - - Hendes søn Ugivt Loots
018 Christine Michelsdatter 04 40 - - Hendes datter Ugivt -
019 Karen Michelsdatter 04 38 - - Hendes datter Ugivt -
020 Nicolay Michelsen 04 33 - - Hendes søn Ugivt Styrmand
021 Karen Pedersdatter 04 9 - - Hendes datter datter Ugivt -
022 Anne Antonsen 05 59 - - Til leje Enke efter første ægteskab -
023 Berthel Antonisen 05 17 - - Hendes søn Ugivt Skibsdreng
024 Erland Delphin 05 27 - - Logeer Ugivt Apoteker svend
025 Elisabeth Karlsdatter 06 66 - - Tilleje Enke efter første ægteskab -
026 Christopher Gutthorm 06 31 - - Hendes søn Ugivt Loots
027 Berthe Maria 06 29 - - Tieneste pige Ugivt -

Litteratur og kilder

Referanser

  1. Borgerbok for Christiania 1745-1799, Oslo byarkiv
  2. [1] Alf Collet, Gamle Christiania-billeder, Christiania; Cappelen, 1909. s. 374-5

Navn Alder Født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke Husnr. 1801 Husstand Eiendom 2017 Død HBR Merknader Christian Myhre 75 1726 - Huusbond Givt anden gang Kiøbmand 224 1 Rådhusgata 1

HBR

Anne Chatharina 53 1748 - Hans koene Givt første gang - 224 1 Rådhusgata 1

HBR

Chirsten Arnesen 13 1788 - Hans datter datter Ugivt - 224 1 Rådhusgata 1

HBR

Karen Arnesen 11 1790 - Hans datter datter Ugivt - 224 1 Rådhusgata 1

HBR

Gudbiør Olsdatter 22 1779 - Tieneste pige Ugivt - 224 1 Rådhusgata 1

HBR

Peder Olsen Rostnov 49 1752 - Tilleje Givt anden gang Vrager i byen 224 2 Rådhusgata 1

HBR

Berthe Larsdatter 42 1759 - Hans koene Givt anden gang - 224 2 Rådhusgata 1

HBR

Anne Maria 47 1754 - Tieneste pige Enke efter første ægteskab - 224 2 Rådhusgata 1

HBR

Ole Wegner 30 1771 - Huusbonde 1te gang gift Procurator 224 3 Rådhusgata 1

HBR

Hellene Maria Wegner* 25 1776 - Hans kone 1te gang gift - 224 3 Rådhusgata 1

HBR

Ole Petter Wegener 4 1797 - Deres ældste søn Ugift - 224 3 Rådhusgata 1

HBR

Harrald Wegener 2 1799 - Deres søn Ugift - 224 3 Rådhusgata 1

HBR

Agnete Elisabet Olsdatter* 1 1800 - Deres datter Ugift - 224 3 Rådhusgata 1

HBR

Barbara Knudsdatter 32 1769 - Tieneste pige Ugift - 224 3 Rådhusgata 1

HBR

Anna Dorothea Jacobsdatter 20 1781 - Tienestepige Ugift - 224 3 Rådhusgata 1

HBR

Elen Michelsen 68 1733 - Til leje Enke efter første ægteskab - 224 4 Rådhusgata 1

HBR

Lars Michelsen 34 1767 - Hendes søn Ugivt Loots 224 4 Rådhusgata 1

HBR

Christine Michelsdatter 40 1761 - Hendes datter Ugivt - 224 4 Rådhusgata 1

HBR

Karen Michelsdatter 38 1763 - Hendes datter Ugivt - 224 4 Rådhusgata 1

HBR

Nicolay Michelsen 33 1768 - Hendes søn Ugivt Styrmand 224 4 Rådhusgata 1

HBR

Karen Pedersdatter 9 1792 - Hendes datter datter Ugivt - 224 4 Rådhusgata 1

HBR

Anne Antonsen 59 1742 - Til leje Enke efter første ægteskab - 224 5 Rådhusgata 1

HBR

Berthel Antonisen 17 1784 - Hendes søn Ugivt Skibsdreng 224 5 Rådhusgata 1

HBR

Erland Delphin 27 1774 - Logeer Ugivt Apoteker svend 224 5 Rådhusgata 1

HBR

Elisabeth Karlsdatter 66 1735 - Tilleje Enke efter første ægteskab - 224 6 Rådhusgata 1

HBR

Christopher Gutthorm 31 1770 - Hendes søn Ugivt Loots 224 6 Rådhusgata 1

HBR

Berthe Maria 29 1772 - Tieneste pige Ugivt - 224 6 Rådhusgata 1

HBR