Røneid (Gaupne)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Røneid
Knudsen-Røneid.jpg
Røneid med Gaupnefjorden i bakgrunnen, fotografert av Knud Knudsen 1872-75
Alt. namn: Rønnei, Rånnøy
Stad: Gaupne
Sokn: Gaupne
Kommune: Luster
Fylke: Vestland
Gnr.: 88

Røneid (Luster, gnr. 88) er ein matrikkelgard og ei grend i Gaupne sokn i Luster kommune. Røneid ligg på vestsida av Jostedøla og grensar i nord mot Kalhagen og i sør mot Gaupnefjorden og Joranger i Hafslo.

Røneid har historisk vore den mest folkerike garden i Gaupne sokn. Frå 1686 til 1696 var Røneid futegard då Johan Hansson Rue, fut i Sogn, budde her.

Her var i lang tid handelsstad som mellom anna vart mykje nytta av gardbrukarane frå Jostedalen.

Litteratur

  • Øyane, Lars E. (1991). Gaupne sokn. Gards- og ættesoge for Luster kommune. (Bd. 4). Gaupne: Luster kommune, s. 651.
  • «Handel og gjestgiveri på Røneid», Fylkesleksikon, NRK Sogn og Fjordane
  • «Rånnøy», Gardsleksikon, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane