Rårengen

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 9. feb. 2022 kl. 14:43 av Kallrustad (samtale | bidrag) (1891-tellinga)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Rårengen
Rårengen.jpg
Foto: 1960-åra (Totens bygdebok III)
Alt. navn: Rårenga, Raarengen, Raaerengen
Sted: Kolbu sokn
Kommune: Østre Toten
Fylke: Innlandet
Gnr.: 244
Bnr: 1
Adresse: Kolbulinna 373/375

Rårengen (Rårenga) er et småbruk i Kolbu i Østre Toten kommune, med adressa Kolbulinna 373/375. Bruket har et totalareal på rundt 25 mål, og siden 1956 har Syljulien gartneri vært hovedvirksomheten her.

Ifølge folketellinga 1920 var det daværende våningshuset en 1 1/2 etasjes bygning med tre beboelsesrom og kjøkken. Dette huset ble sannsynligvis revet rundt 1952, da dagens hovedbygning ble satt opp. Denne ble på- og ombygd i 1990. På Rårengen er det også drivhus og andre driftsbygninger; låven er av eldre årgang.

Første generasjon

Stedet er med i folketellinga for 1875, under navnet «Raaerengen af Hammerstad». Dette tyder på at Rårengen tidligere hadde blitt brukt under Hammastad i Vestbygda. Beboerne i 1875, Christen Johannessen og Larine Evensdatter (1806–1885), var sjøleiere.

Andre generasjon

Tvillingene Karl og Gustav ble konfirmert i 1896. Utsnitt fra kirkeboka.
Foto: Digitalarkivet

Dattera deres, Karoline (1846-1935), ble gift med Gustav Olsen (1849-1921) fra Syljulia. De overtok bruket, men Gustav dreiv som snekker ved siden av. Karoline og Gustav hadde fire barn som vokste opp:

Tredje generasjon

Ole Kristian og Martha Syljulien hadde barna Borghild (1917-?), Gunnar (1922-2004) og Ester (1927-). Mens døtrene videreførte drifta av Kvikstadbutikken, utdanna Gunnar seg til gartner. Han bygde i 1956 et lite veksthus på Rårengen, etter at han hadde tatt over bruket. Omtrent samtidig ga han seg med ku. I 1962 satte Gunnar Syljulien opp et større veksthus, arbeidsrom og fyrrom, og i 1979 bygde han fyrhus.

Han ble i 1947 gift med Bergljot Holte (1924–2021), og de fikk barna Svein (f. 1949) og May Wenche (f. 1953).

Fjerde generasjon

Svein Syljulien jobba sammen med foreldrene og overtok etter hvert gartneriet. Han bor på Rårengen, men foreldrene flytta i 1979 til bruket Presterudstuggua. Gunnar Syljulien døde i 2004, mens enka Bergljot levde helt til 2021. Hun jobba i gartneriet til hun var 96 år.

Kilder og litteratur