Ragndi Hegstad Osnes

Ragndi Hegstad Osnes (født 17. september 1876 i Leinstrand, død 11. juni 1961 samme sted) var lærerinne og folkeminnesamler.

Liv og virke

Osnes var datter av bonde Jon Nilsen Hegstad og Marit Skjetne. Hun var gift to ganger: 1) Haldor Saltnes, i 1909 (død 1944), 2) Hans Nicolai Osnes, i 1948, skoleinspektør i Strinda,

Osnes tok Stabells lærerinnekurs i Trondheim 1895, og var lærerinne i Skjerstad og Fauske 1898–1910. Hun var medlem av Leinstrand skole- og bibliotekstyre, og reisesekretær i Uttrøndelag reisesamband og Breidablikk ungdomssamband.

Folkeminnesamleren

Osnes samlet først og fremst inn materiale om hjembygda Leinstrand, som hun samlet i en egen bok, «Garden, slekta, grenda og bygda». Boken er et privat verk som ble brukt til lokalhistorieforskning, og som ikke er trykket for salg.

I 1949 sendte Osnes inn et manuskript til Norsk Folkeminnesamling. Det inneholder beskrivelser av gamle bryllupsskikker i Trøndelag i perioden 1800-1914.

«Forfedrane våre elska fest, prakt og stas. Og høgda av det ynsje om ein festleg samankomst var eit storbrudlaup. Dei hadde mest ikkje annan samankomar. – Det var Jonsok som var ynsjedagen.» (Ref: NFS HegstadOsnes 01, Norsk Folkeminnesamling)

Kilder