Roald Amundsens plass 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 27. mai 2013 kl. 11:45 av Einar Dahl (samtale | bidrag) (Ny side: Roald Amundsens plass har bare ett gatenummer, til gjengjeld er det et av de viktigste næringsbyggene i Tromsø. == Ebeltoft == Cedorph Ebeltoft etablerte sin forretning i 1855 som kj...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Roald Amundsens plass har bare ett gatenummer, til gjengjeld er det et av de viktigste næringsbyggene i Tromsø.

Ebeltoft

Cedorph Ebeltoft etablerte sin forretning i 1855 som kjøpmann og skipsreder. Tran, fisk, korn- og melvarer, samt manufaktur- og kortevarer, (1869/75). Hovedbrygga hans var den store Strandgata 47, her lå den lille Strandgata 49.

Eid av Olaf Buck i 1904.

Harald Berg

I 1914 etablerte Harald Berg (1881-1951) seg i byen i Kirkegata 1, som dampskipsekspeditør. Han skal ha hatt kullager her i 1915. I 1916 innbød han Jens Evensen, Nils Strøm og Berth. Nilsen, (Harstad) til aksjetegning i hermetikkfabrikken ”Arctic Preserving Co. A/S”. Det ble oppført fabrikk i 2 ½ etg med kjelhus og moderne utstyr. En høy skorstein konkurrerte med kirketårnet. Men med verdenskrigens slutt snudde konjunkturene og fabrikken ble ikke tatt i bruk da den sto ferdig i 1918. (Se også Søndre Tollb.gt. 17)

Eid av Arctic Preserving i 1918.

Stavangerske Bjørnøen A/S flyttet inn i 2. etg i 1920, de drev med kullutvinning og transport fra Bjørnøya.

I 1921 ble bygget ominnredet til forretningsvirksomhet, under navnet Sjøfartsbygningen.

Gullsmed Olaus Solberg hadde verksted her, men han døde alt i 1922.

I 1925 overtok Harald Berg bygningen og flyttet ut av Kirkegata 1. Han fortsatte som agent for Bergenske og Nordensjeldske d/s-eksp.

Barber O. L. Skar flyttet hit i 1926 og drev også et meget besøkt, lite bad. Sønnen Bruno fortsatte siden med barbersalongen. Midt på 20-tallet drev fru Simonsen Sparboe ”Sjøfartskaféen” her, med kafémusikk.

Håkon Johnsen, agentur & kommisjonshandel, i 1932, likeså ingeniør Nils Meland. Han skulle senere bygge i Fredrik Langes gate 20. Også Tromsø Tøndefabrik, Julie Wiesener m/ tobakksforretning og aviser og Byfogden var her i 1932. I kjelleren lå vaskeriet til TFDS med senere ordfører Helge Jakobsen som bestyrer. Tidlig i perioden var bygningen helt hvitmalt.

Fra 1933 ble Harald Berg et A/S. Foruten ekspedisjon for BDS, NFDS og SDS hadde han eget reisekontor og representerte Statens Mellager, Norsk Bjergningskompani, A/S Røsneshamn fryseri, m.m. – Sønnen Odd Berg ble disp. for Tromsø Bunkerdepot A/S, etabl 1930. Eid av Harald Berg i 1932.

I følge Markus Rotvold holdt Markussen med skyteteltet til i portrommet mellom Sjøfartsbygningen og Sagatun før han fikk fast plass på nordsiden på Stortorget.

Byens første reisebyrå ble startet av Harald Berg i 1939, et agentur for Bennett Reisebureau.

Harald Berg A/S, dampskipsekspedisjon, skipsmegling, reisekontor, fryseri, isanlegg, saltlager, kjølelager, (1940), Norsk Bjergningskompani A/S, (Harald Berg), (1940), A/S Norske Shell Hammerfest, bensin og olje fra tankanlegg Lanes, (1940), Troms Landbruksselskap, (1940), Røsneshavn fryseri, kjølelager og isanlegg, (Odd Berg), (1940 og 57), Tromsø bunkerdepot A/S, kullforretning, (Odd Berg), (1940/2013), Tromsø kullkran A/S, (Odd Berg), (1940/2013), Vestlandske petroleumskompani A/S, (Bergen), (v/Harald Berg), (1940).

Eid av Tromsø Bunkerdepot A/S i 1946.

Harald Berg døde i 1951.

Odd Berg

Sønnen Odd Berg (1907-2005) fortsatte virksomheten og utvidet den.

Arctic Hunting A/S, arrangør av arktiske ekspedisjoner, (Odd Berg), (1957/2013), Bennetts reisebureau A/S, (Odd Berg), (1957/96, Bennett BTI Tromsø i 1999, Bennett Ferie i 2013), Bergship A/S, skipsrederi, (Odd Berg), (1957/2013), Bulkship A/S, (Odd Berg), (1957/66), Hasla skips-A/S, (Odd Berg), (1957). Helge Appelbom, elektroteknikk, (1957), Johs. I. Krog, bensin og oljer, (1957), Norske Shell A/S, tankanl., olje, bensin, (1957), Sorenskriveren, Trygdekassen, (1957)

Nordkapp fiskeindustri A/S, (dir. Odd Berg), (1966), statsaut.revisor Ola Hollum, (1966), reg. revisor Torstein Jørgensen, (1966). Tromsø skipsekspedisjon A/S, (Odd Berg) fra 1967-77, flyttet da til Breivika.

Revet i 1970,dagens forretningsgård sto ferdig i 1972.

Unibok universitetsbokhandel (1977/86), Tromsø fiskeindustri A/S (Odd Berg), (1966/99), Institutt for samfunnsvitenskap (UiTø), (1977/82).

Benedicte Berg Schilbred

I 1982 overlot Odd Berg ansvaret til sin datter Benedicte, hun fortsatte virksomheten under navnet Odd Berg-gruppen. Berg Schilbred ble regnet som nordnorges rikeste person med en formue på over 500 mill. kr. i 2012.

Odd Berg Gruppen, (1986/2013), Stiftelsen Skolehybler, (1986), Studentsamskipnaden i Tromsø, (1986). Signatur A/S, reklamebyrå, (1990), Tromsø Fiskeindustri A/S & Co, K/S, (1990/99).

Tromsø kommune, teknisk avd., leide lokaler her fra 1970-tallet til 2004.

Tidl. matr.nr. Strandgata 49a.

Kilde: B.B. Schelbreds profil på nettstedet « Proff – The business finder». (2012)