Sagelvas Venner

Elevene ble overrasket av Kong Vinter på turen langs Sagelva 4. mai 2010.

Foreningen Sagelvas Venner ble etablert i 2002. Foreningen har som formål å ta vare på og øke kunnskapen om historie og miljø knyttet til Sagelva i Lillestrøm kommune. Medlemsstokken er i 2021 rundt 400.

Eksempler på gjennomførte tiltak

1. Årlige ryddedugnader av buskas og søppel langs Sagelva.
2. Oppsetting av ti informasjonstavler langs elva i samarbeid med Skedsmo kommune.
3. Bøker og informasjonshefter om lokalhistorie utgitt alene og i samarbeid med Strømmen Vel.
4. Opparbeidelse av Sagstien i samarbeid med Skedsmo kommune.
5. Reising av Strømmensaga 2009.
6. Videreutvikling av Mølleparken med faste utemøbler og kvernhus i 2011.
7. Reising av Strømmenkverna 2014.
8. Årlig guiding av en rekke grupper langs elva og på Strømmensaga.
9. Åpne sagdager og andre arrangementer på Strømmensaga.
10. Årlig guiding av 8-900 elever i samarbeid med Akershusmuseet og Den kulturelle skolesekken i Skedsmo og Rælingen.

Pris for godt bygnings- og utemiljø til Sagstien

Sagelvas Venner mottok i 2008 Skedsmo kommunes pris for godt bygnings- og utemiljø. Teksten på tavlen lyder i sin helhet:
Skedsmo kommunes pris for godt bygnings- og utemiljø tildeles Sagelvas Venner ved styreleder Alf Stefferud for parsell av Sagelva Miljø- og Historiepark. Juryen ønsker å fremheve den helhetlige designen, tilgjengeligheten langs elveløpet, den kulturhistoriske tilknytningen og samarbeidet med Kultursektoren i Skedsmo kommune.
Anita Orlund
Ordfører


Kulturformidling

Foreningen har årlig besøk av mange skoleelever og barnehager på ulike alderstrinn. Kunnskapsoverføring om saging og maling av korn er foreningens hovedaktivitet.

Litteratur

  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2004: Sagelva med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Hefte utgitt av Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar 2007: Gisledal mølle. Et hundreårsminne for Strømmen. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2008: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2009: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. 2. utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar 2010: Strømmensaga. Utgitt av Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar 2014: Sagmesterboligene i Strømmen. Utgitt av Sagelvas Venner i samarbeid med Skedsmo bygdemuseum, Huseby gårds venner og Skedsmo historielag.

Eksterne lenker