Saksberg

Saksberg er en matrikkelgard (gnr. 216) i Snertingdal, sia 1964 i Gjøvik kommune. Garden er delt i to bruk. Gardsnavnet er etter Norske Gaardnavne en sammensetning av mannsnavnet Saxi (Sakse) og -berg. Saksberg og nabogarden Skunberg kan opprinnelig ha vært én eiendom, Berg.

Saksberg
Saksberg Snertingdal 2021.jpg
Oppkjørselen til Saksberg (bnr. 1).
Foto: Trond Nygård (2021).
Alt. navn: Saxberg
Først nevnt: 1669
Sted: Snertingdal
Kommune: Gjøvik
Fylke: Innlandet
Gnr.: 216 (før 1964: gnr. 110)

Det udelte Saksberg

Garden ble sannsynligvis lagt øde etter Svartedauden. I blant annet matriklene fra 1669 og 1723 ser vi at den lå under Segard, men seinest på 1760-tallet ble Saksberg igjen en sjølstendig gard. Rundt 1865 ble den delt i to bruk.

Søndre Saksberg (bnr. 1)

Eiendommen består pr. 2022 av ca. 40 mål dyrka mark, 14 mål beite og 800 mål skau. Skauen på bnr. 1 (utskilt som bnr. 7) ble kjøpt innåt i 2019.

Nordre Saksberg (bnr. 2)

 
Den gamle svalgangsbygingen på Saksberg, fotografert av Riksantikvaren i 1920. Den var sannsynligvis hovedbygning på garden før den ble delt, men ble lagt til bnr. 2 etter delinga. Familien Lønstad satte i 1930- og 40-åra opp nye bolighus lenger vest på tunet, og gamlebygningen ble da revet. Låven på bnr. 1 står nå på tomta til den gamle svalgangsbygningen.

Mina Syversen og Ole Olausen f. Brekken kjøpte eiendommen av Johan Hansen Saksberg i 1900 (1901). Skjøtet:

«Undertegnede Johan Hansen Saksberg gjør herved vitterligt at have solgt og overdraget ligesom jeg herved skjøder, sælger og overdrager til Ole Olausen Brækken den av min ved skjøde tilhjemlede gaard Saksberg i Snertingdalen af skyld mark 1.55 øre. Gaardsno 110.2 nr. 116 for en omforenet kjøbeum kr 2000 to tusind kroner, som er mig betalt saaledes: 1. Overtager et laan hvilende paa eiendommen i hypothekbanken stort kr. 800.00 - otte hundrede kroner. 2. Overtager og indfrier en pantobligation hvilende paa eiendommen utstedt til Andreas Berg stor kr. 400.00 - fire hundrede kroner. 3 at overtage og indfri en pantobligation til Oline Andersdatter Saxberg stor kr. 442 - fire hundrede firti to kroner. resten 358,- tre hundrede femti otte kroner er mig dags dato betalt kontant. Da der saaledes for kjøbesummen er aflagt riktighed, saa skal bemeldte eiendom af skyld og matr. som meldt samt huse herligheder og tilligelser herefter tilhøre kjøberen som sand og retmæssig eiendom uden anke af mig og forbliver jeg af overdragelsen hjemmelsmand efter loven. Gaarden tiltreddes af kjøberen 14 april 1900 fra denne tid har kjøberen at svare skatter øvrige udredelser. Saksberg 15de april 1901. Johan Hansen Sagsberg. Til vitterlighed Ole O. Kaaline [??] Ole A. Skundberg m.f.p.»[1]

Ole Olausens sønn, Oskar, overtok i 1920, men alt i 1924 gikk han konkurs. Rundt 1930 kjøpte familien Lønstad garden, og etter andre verdenskrig var det både pensjonat og maskinstasjon her. Magne Lønstad solgte i 2019 (?) jorda til Bjerkås og skauen til Søndre Saksberg. Gardstunet (på ca. 6,6 mål) fikk da bnr. 6.

Referanser

Kilder og litteratur

Eksterne lenker


Koordinater: 60.892975° N 10.485708° Ø