Saltstraumbrua

Saltstraumbrua sett fra nordøst, med Børvasstindan i bakgrunnen.
Foto: Lars Egil Sørsdal (2021).

Saltstraumbrua, også kalt Saltstraumen bru) ble åpnet i 1978 og bringer fylkesvei 17 (Kystriksveien i Nordland) over Saltstraumen mellom Knaplundøya og Straumøya i Bodø kommune i Nordland.

Den ble dessignet av landskapsarkitektfirmaet: Hindhamar Sundt Thomassen A/S og ingeniørfirmaet A. Aas-Jakobsen A/S.

Brua er en spennbetongbru med kassetverrsnitt og er 768 meter lang. Den ble bygget som en fritt frembygd bru i spennarmert betong. Brua har 10 spenn, og det lengste er på 160 meter. Den er 11,3 meter bred og har en seilingshøyde på 41 meter.

Det er rekkverk i stål med standard føringskinne mellom gangbane og kjørefelt, og det ytre rekkverket er et sprosserekkverk.

Brua ble tildelt Betongtavlen 1985 og ble fredet av Riksantikvaren i 2008 som et teknisk-industrielt kulturminne som objekt nr. 128 i landsverneplan for Statens Vegvesen, kalt Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.

Kilder


Koordinater: 67.23142819° N 14.61332569° Ø