Sandtorg

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 20. okt. 2008 kl. 06:09 av Jakro64 (Samtale | bidrag) (Ny side: {{koordinater|68|34|34|N|016|30|36|Ø|type:village(300)_region:NO-18}} Sandtorgholmen i 1895. '''Sandtorg''' ''(trolig av gmln. Sandhorgr...)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Mal:Koordinater

Sandtorgholmen i 1895.

Sandtorg (trolig av gmln. Sandhorgr, fjellhorga (bergknollen [1]) ved sanden) er ei bygd ved Tjeldsundet i Harstad kommune, ca. 300 innbyggere. Bygda ligger ved fjellet Hårberget der sundet mellom Hinnøya og fastlandet er smalest [2].
Sandtorg (gårdsnummer 27) grenser i sør ved fylkesgrensen til Nordland til Hårvik (gårdsnummer 71 i Tjeldsund kommune), og i nord til gårdene Årbogen (gårdsnummer 28) og Haukebø (gårdsnummer 29).

Historie

Sandtorg er første gang nevnt i 1321 da Agmund Prest på Trondenes og Ivar Lagmand på Hålogaland bevitnet at de i Oddshus i Vågan så Helge Hvasse betale Hr. Erling Vidkunsson et spanns leie i Sandtorg.[3]. Det er gjort flere oldtidsfunn på Sandtorg, og noen av disse er vernet.

Bruplaner

Det var bestemt at Nord-Norgebanens sidelinje til Harstad skulle passere Tjeldsundet fra Fjelldal til Hinnøysiden ved neset Remma på Sandtorg. I Statens Vegvesens Samferdselsutredning for nordre Nordland/Sør-Troms som ble fremlagt den 3. november 2006 ble det foreslått å legge en fremtidig bru over Tjeldsundet fra Sandtorg til Fjelldal.

Geografi

Gården Sandtorg begynner i sør med bebyggelsen på Sandtorgstranda og ender i nord med grensen til gården Årbogen ved Årbogelva. Sandtorg består i dag av delene (fra sør mot nord) Storneset, Sandtorgstranda, neset Remma, Sandtorgholmen, Sandbakken, Rødskjær og Årbogen. Mellom Remma og Sandtorgholmen ligger Marenbukta. Mellom Sandtorgholmen og Rødskjær ligger Kobbsteingrunnen. Nord for Rødskjær ligger bukta Årbogen. Mellom Hårberget og Sandtorgholmen ligger stupet Ramnfløya. Vest for boligfeltene i Årbogen ligger Foraholtan. I Sandtorgstraumen utenfor Rødskjær ligger lyktene på Kobbsteingrunnen og Storbåen. Seilingsruten går mellom de to lyktene, men utsettes likevel ofte for grunnstøtinger. Inntil 1970 da utbyggingen på Rødskjær tok til, lå det noen mindre holmer utenfor nordsiden av Rødskjær. Disse ble gjort landfaste, og har siden vært brukt av ferdigbåtfabrikker.

Næringsliv

Rødskjær industriområde tilhørende SIVA ligger på Sandtorg der det foregår produksjon av plastbåter og bygningsisolasjon. Industriområdet ble etablert omkring 1970 og har også omfattet ferdighusfabrikk og betongfabrikk som begge ble nedlagt på 1980-tallet. I 1987 ble landhandelen nedlagt. Da postkontoret i Gausvik ble nedlagt 1. oktober 1996 fikk Sandtorg takket være næringslivet tilbake postkontoret som var blitt nedlagt 1. juli 1969. Da hadde det vært sammenhengende drevet i 151 år siden 12. juni 1818. Imidlertid skulle det gå bare tre år før Sandtorg postkontor igjen ble lagt ned den 1. oktober 1999. Bygda har hotell og campingplass ved det over 220 år gamle handelsstedet på Sandtorgholmen. Sandtorg får sin viktigste vannforsyning fra Årbogvannet under Sætertinden.

Demografi

Sandtorg var frem til 1970 ei småbygd med en rekke småbruk, og hadde da omkring 100 innbyggere, et militært verksted, et bedehus fra 1891 og en landhandel. Sandtorg skole ble nedlagt i 1962, og elevene som tidligere hadde sognet til skolen ble deretter overført til Gausvik skole (barnetrinnet) og Sørvik skole (ungdomstrinnet). Ved etableringen av SIVA-feltet ble det tilflytting. Et boligfelt i nordre del av gården førte til at folketallet ble fordoblet. De siste årene har folketallet ligget stabilt på rundt 300 personer.

Tidligere herred

Sandtorg herred ble i 1926 i likhet med Skånland herred utskilt som egne kommuner fra Trondenes herred. Fra 1. januar 1964 ble Sandtorg kommune igjen ført sammen med Trondenes kommune ved innlemmingen i den nå sterkt utvidete Harstad kommune. Administrasjonssentret i Sandtorg kommune var Harstad. Den gamle kommunen strakte seg fra byskillet til fylkesgrensen mot Nordland i sør. Arealet var 176,61 km², mens befolkningstallet i kommunen økte fra 5388 i 1950 til 7398 i 1963. Herredet hadde 32 matrikkelgårder med en samlet skyld på 249 mark.

En viktig politiker i nyere tid var Bjarne Berg-Sæther (1919–). Han var ordfører fra 1948 til kommunesammenslåingen i 1964, og ble også den første ordfører av den sterkt utvidede Harstad bykommune som oppstod da Trondenes, Sandtorg og Harstad ble slått sammen. Berg-Sæther ble dermed også den siste ordfører i Sandtorg. I løpet av hans periode etter krigen kom båtfabrikker i drift på Rødskjær, lysløype ble bygget og bygda opplevde en befolkningsfordobling. I dag er Sandtorg i skifte fra landbruk, fiske og kjøttproduksjon til å bli et rent boligområde for bygdas beboere som for en stor del arbeider i Harstad.

Sandtorg prestegjeld

Sandtorg skulle ifølge kgl. res. av 14. mai 1926 utgjøre et eget sokn i Trondenes prestegjeld. Sandtorg ble i henhold til kgl.res. av 29. juni 1956 utskilt som eget prestegjeld. Den første soknepresten i Sandtorg tiltrådte den 1. august 1957.

Sandtorg er idag et prestegjeld i Trondenes prosti.

Sandtorg kirke ligger i Sørvik, 20 km nord for Sandtorg.

Sandtorg bygdemuseum

Sandtorg bygdemuseum har lokale bygninger tilbake til 1700-tallet. Det ligger ved Sandtorg kirke i Sørvik. [4]

Referanser

  1. Sandtorgsidene: Hårberget, Horvika – og Sandtorg av Finn Myrvang (Håløygminne nr 3 – 1986)
  2. Sandtorgsidene: Hvordan finne flyfoto av Sandtorg på Google Earth
  3. Diplomatarium Norvegicum, bind I, side 142
  4. http://www.sorvik-skole.net/sorviks/articles.php?lng=no&pg=25

Eksterne lenker

Litteratur