Senterpartiet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Senterpartiet (Sp) er et politisk parti som fører en sentrumspolitikk. Det ble stiftet på landsmøtet i Norges Bondelag i 1920 under navnet Bondepartiet. Allerede to år senere brøt partiet de formelle båndene til bondebevegelsen, og i 1959 ble navnet endret til Senterpartiet.

Partiet har inngått i flere koalisjonsregjeringer, sist i Jens Stoltenbergs andre regjering. Deltakelsen i den rød-grønne regjeringa kom som følge av et skifte i partiets plassering i de politiske blokkene, ettersom Senterpartiet tidligere hadde identifisert seg mer med borgerlig side i poltikken.

Partiledere

Kristoffer Høgset var Bondepartiets første leder.
Foto: Ukjent, faksimile fra Vilhelm Haffner (1949): Stortinget og statsrådet 1915-1945.
Periode Navn
1921-1927 Kristoffer Høgset
1927-1930 Erik Enge
1931-1938 Jens Hundseid
1938-1948 Nils Trædal
1949-1955 Einar Frogner
1955-1967 Per Borten
1967-1973 John Austrheim
1973-1977 Dagfinn Vårvik
1977-1979 Gunnar Stålsett
1979-1991 Johan Jakob Jakobsen
1991-1999 Anne Enger Lahnstein
1999-2003 Odd Roger Enoksen
2003-2008 Åslaug Marie Haga
2008-2014 Liv Signe Navarsete
2014- Trygve Slagsvold Vedum

Kilder og eksternt stoff