Sigrid Valen-Sendstad (f. 1947)

Sigrid Valen-Sendstad gikk på Stein skole.
Foto: Karin Valen-Sendstad (2022).
Sigrid Valen-Sendstad i april 2022. Her ved Vamma kraftverk. Foto: Karin Valen-Sendstad

Sigrid Valen-Sendstad (født 12. juli 1947 i Nes) er husmor og bosatt i Askim.

Sigrid vokste opp på gården HerremyrRomerike, som nest yngst i en søskenflokk på fem. Foreldrene var Asbjørg (1909–1988) og Arne Valen-Sendstad (1908–1980). Hun har selv fortalt at hun trivdes i lag med dyr og mennesker på gården og hadde en trygg og god oppvekst i Nes.

Skolegang og arbeid

Skolegangen startet på Stein skole 1954–1962 og på Årnes Framhaldsskole 1962–64. Etter det tok hun ett år på Husmorskolen på Årnes 1964–1965. Hun var elev ved Hurdal folkehøgskole i årene 1965-1966.

Etter praksistid på forskjellige aldershjem tok Sigrid et samaritt-kurs ved Vor Frue hospital i Oslo. Hun arbeidet deretter i en periode ved avdeling for røntgendiagnostikk på Radiumhospitalet. Hun avsluttet sitt arbeid som helsearbeider og ble husmor i 1970.

Familieliv

I 1970 giftet Sigrid seg med møbelsnekker Kjell Håkonsen (1936–2008) fra Eidsberg og vielsen fant sted i Trefoldighetskirken. De bosatte seg i Askim og fikk to barn: Elisabeth (f. 1971) og Gunnar (f. 1975).

Kilder

  • Muntlige kilder
    • Sigrid Valen-Sendstad
    • Ola Valen-Sendstad