Se også tettstedet Sira og elva Sira

Sira (gammelfransk sire, «herre») er en gammelnorsk tittel brukt av prester. Den ble alltid brukt sammen med fornavnet. På 1200-tallet ble den brukt bare om kanniker, men på 1300-tallet og senere ble den også tatt i bruk for sokneprester.

På Island brukes tittelen fortsatt av prestene.