Sirdalen kommune

Sirdalen kommune i Vest-Agder ble oppretta i 1838. I 1903 opphørte kommunen, da den ble delt i Tonstad og Øvre Sirdal. De ble i 1960 slått sammen med deler av Bakke kommune til dagens Sirdal kommune, som altså dekker et noe større område enn Sirdalen gjorde.

Kilder