Sjøgata 4 (Tromsø)

Husfliden har nå vært her i mange år og i 2017/18 overtok de også butikklokalene i nabogården, Bankgata 5.
Foto: Einar Dahl (2018).
Et flott bilde fra Sjøgata med Torodds tobakk i nr. 4, til venstre.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1950-tallet).

Sjøgata 4 er et lite trehus som har overlevd tidens tann i Tromsø. I 1895 ble eiendommen fradelt et stykke som fikk matr.nr. 169b, Sjøgata 6d.

Avlesen

I 1819 fikk tømmermann Carl Avlesen målebrev på grunnen, datert 26. mai. Det er sannsynligvis han som har utformet Louis-seize-portalen. Avlesen fikk senere bevilling som vertshusholder, i 1838.

I 1856 overtok madam Maren Irgens hus og grunn på skifteskjøte. Enken drev utskjenking av øl og vin her i 1865. Hun delte huset med familien Jørgen og Amalie Brostrup. I 1863 fikk Jørgen Brostrup huset ved et gavebrev fra madam Irgens.

Handelsborger A. Clausen kjøpte huset ved auksjonsskjøte i 1873. I 1875 bodde han her med sin familie.

I 1885: Manufaktur- og kolonialhandler Jonas Andreas Klausen med kona Anna Killi Klausen og to døtre, samt tjenestepiken Seselie Elisabeth Fredriksen.

I 1891: Enkefru Ruch med datteren Anna Rush og tjenestepike Johanna Frantzen, Jenny Kaun, enke Berthe Schjelderup, Hansine Hanssen, Ivar Austad og Edvard Killi.

Den 8. nov. 1895 ble det holdt delingsforretning hvorved en del ble fraskilt og gitt matr.nr. 169b (Sjøgata 6d) mens det tilbakeværende ble gitt nr. 169a.

Korneliussen

I 1896 solgte A. Clausens enke Anna Killi Clausen huset til Olaf Corneliussen. Han skjøtet det videre til sin mor i 1899. - Huseier Hansine Katrine Korneliussen drev pensjonat ved århundreskiftet. Mannen hennes, Olaf, var faktor. De bodde her fremdeles i 1916, da ser det ut til at hotelldriften er overtatt av Marie Ovedie Hansen. Den kjente byggmester Karl S. Tessem hadde fått seg kontor her, han hadde verksted i Parkgata 19.

Ca. 1918 slo Karl Frøslie seg ned her og kjøpte all slags huder, skinn og pelsverk. Han flyttet i 1920 over i Sjøgata 7 da forretningen gikk inn i ”Brobakke & Co” med Frøslie som disponent.

Abrahamsen

 
Inga Abrahamsen var en venn av sine gjester og en giver med stort hjerte

Ludvig og Inga Abrahamsen drev utfartsstedet «Charlottenlund» oppe på øya fra starten i 1900 til 1917. I 1917 kjøpte Inga dette huset og samme år åpnet hun «Hotell National». Senere utvidet hun med tobakksforretning. I 1940 het stedet «Nasjonal Hospits» og fra 1941 var huset eid av Inga og Ludvig Abrahamsens legat.

Abrahamsens Eftf., tobakksforretning, aviser, tidsskrifter, (Bergljot Kramvik), bilmekaniker Alf Andresen, vaskerskene Cecilie Fredheim og Anna Hansen, sjåfør Arne Hansen, Teknisk Bureau engros (A. Føre), (1946).

Klara Renland hadde syforretning her og Fritz Nilsen, frukt og tobakk, i 1940. På 1950-tallet ble butikken overtatt av Torodd tobakk (Torodd Lorentzen), senere av Knut Petter Tessem, med frukt og tobakk fra 1962 til 1965, da flyttet han til Storgata 88. Tessem ble etterfulgt av Sjøgatens frukt og tobakk, (Esther I. Hanssen), som drev til midt på 1980-tallet.

Skjøte fra Inga og Ludvig Abrahamsens Legat til Tromsø kommune, i 1971.

«Remington Rand kontormaskiner», ved Dag Tessem, senere «Dag Tessem kontormaskiner», holdt til her på 1970- og 80-tallet.

Husfliden

Skjøte fra Tromsø kommune til Tromsø Husflidsutsalg A/L. Husfliden, i 1985.

Husfliden flyttet hit, under Tordis Utne Holts ledelse, ca. 1990 og har vært her siden.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865 - 1900 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • N. A. Ytreberg: tromsø bys historie. B. 1-3, 1946-71.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Div. telefonkataloger.