Sjøgata 19/21/23 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 14. jun. 2023 kl. 10:48 av Cnyborg (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Sjøgata 19/21 har en nokså anonym front mot Sjøgata.
Foto: Einar Dahl (2017).
Hotel Clarion har fått mye ut av ei vanskelig tomt.
Foto: Einar Dahl (2017).
J.A. Killengreens forretning lå i nr. 19, rett fram, men de bryggene vi ser hørte også til firmaet. Våningshuset lå tvers over veien. Vi ser så vidt hjørnet på Svaneapoteket i Sjøgata 8, Killengreen holdt til i nr. 10.
Foto: Chr. Hansen, 1920-tallet.
Sjøgata 19 var sterkt truet under brannen i 1948, men klarte seg.
Foto: Vilhjelm Riksheim (ca. 1948).
I forgrunnen ligger den berømte ishavsskuta «Quest», bygd av Morten Ingebrigtsen. I bakgrunnen ser vi fra venstre: Fredrik Langes gate 13/15, Sjøgata 21 og 23b.
Foto: Ukjent (ca. 1920).
I forgrunnen ser vi Fr. Langes gate 3 og 13, i bakgrunnen Sjøgata 21 og 23b.
Foto: Ukjent (ca. 1920).
Etter brannen i 1948 ble det bl.a. bygget en bensinstasjon på tomta.
Foto: Ukjent, 1960-tallet.

Sjøgata 19/21/23 i Tromsø utgjorde et konglomerat av forretningsgårder og brygger. Fra 1911 var J.A. Killengreen & Søn eier av det hele. Den 7. april 1948 forsvant det meste i en storbrann. – Nå er det Clarion Hotel som troner ved sundet.

Opprinnelige matr.nr. var: nr. 183 (Sjøgata 19a), nr. 213 (Sjøgata 19b), nr. 184 (Sjøgata 21), nr. 237 (Sjøgata 23a) og nr. 215 (Sjøgata 23b).

Sjøgata 19a og b

Nr. 19a og b utgjorde, sammen med nr. 17, den gamle forretningen og bryggene til P. Hanssen & Co, med våningshus i Sjøgata 8. Bygd på 1830-tallet.

I 1885 bodde kontoristen Fredrik Gylche og handelsbetjentene Ole Grønseth og Thorvald Øgle her, alle ansatt hos P. Hanssen & Co. – Gylche bodde her også i 1891.

Kjøpt av J. A. Killengreen & Søn i 1911.

I 2. etasje i hadde overlege Wisløff kontor i 1916. Det hadde også tannlege Jynge, ca. 1920 overtatt av tannlege A. Dollis (til 1926), deretter tannlege Haaland.

Chr. Thue, agentur & kommisjonsforretning, hadde en betydelig virksomhet her på 1930-tallet, (1946).

Sjøgata 21 og 23a og b

Sjøgata 21 var firmaet J. A. Killengreens forretningsgård, med brygger i Sjøgata 23a og b og våningshus i Sjøgata 10.

Tilhørte opprinnelig firmaet Killengreen & Dreyer. Da de skilte lag i 1845 ble dette en del av Killengreens eiendom.

En gang rundt 1900 blir forretningsgårdene bygd sammen og adressene blir endret i matrikkelen av 8. juni 1933; nr. 19a og 21 blir til Sjøgata 19, nr. 19b blir til Sjøgata 21.

Sjøgata 19a/b, 21 og 23a/b var eid av Aagot Meinich, Eli Schram Olsen og Marie Killengreen Andersen i 1946.

J.A. Killengreen & Søn A/S, jernvarer, bygningsartikler, skips- og fiskeriutstyr, m.m. (disp. Th. Øien, kontorsjef Richard Killengreen), T. Heltzen, o.r.sakfører, prosedyre, inkasso, kredittopplysning, (1946).

Brannen 7. april 1948

Brannen i 1948 totalskadet hele området, alle gårdene gikk med. Tidlig på 1950-tallet ble det bygget et ganske stort, enetasjes murhus på tomta med bensinstasjon i front.

Skjøte til Lothar Kjær i 1956. Skjøte fra Lothar Kjær til A/S Normotor på 1/3 og til A/S Normaskin på 2/3 av eiendommen, i 1957.

Fra 195? Gabrielsens A/S Normotor til bedriften flyttet til Strandveien i 1962.

Skjøte fra A/S Normotor og A/S Normaskin, v/Leiv Gabrielsen og August Nilsen, til Ragnvald Gabrielsen A/S, i 1964.

Bilco A/S drev bensinstasjon, (Esso), og bilsalgsavdeling her på 60- og tidlig 70-tall. (1977)

Fellesbanken A/S leide bensinstasjonsbygningen da de etablerte seg i byen i 1974. Flyttet i 1977 til eget nybygg i Fr. Langes gate 19/21.

Tonefoto

Skjøte til Tonefoto A/S, Tromsø, i 1985.

Installasjonsservice hadde butikk her med verksted på Fr. Nansens plass 7, (A. Amundsen/Svein Jensen), 1977/82, Tapethuset (S. Jensen), (1982)

På 1980 tallet finner vi «Liten og stor», (1982), Lyd og Bilde A/S, (1986), Stor og Liten, (1986) og Time-Foto, (1982-96) på adressen Sjøgata 19/21, på 90-tallet Poul H. Poulsson A/S, (1990), Bo Spar, (1993)

Clarion hotel Bryggen, som har adresse Sjøgata 19/21, ble bygd i år 2000. - Nr. 23a og b er ikke i bruk.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1885 og 1891.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Ytreberg,Nils A.: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Jeg ruller! En kjøretur gjennom Tromsøs bilhistorie. Tromsø 2005.
 • Diverse telefonkataloger.