Skippergata 23 (Tromsø)

Tromsprodukt har brukt lokalene siden tidlig 1990-tall.
Foto: Einar Dahl (2017).
Olaf Nygaards bakeri og conditori i Skippergata 23. 1920-tallet?
Foto: Ukjent fotograf
I 1961 (eller 1965?) bygde Aage Nilssen ny gård for bilforretningen sin. Lokalene ble overtatt av Bjørn Auto i 1971.
Foto: Knut Stokmo (1969).

Skippergata 23 i Tromsø var først og fremst bakerne Wold og Nygaards hus. Begge hadde over førti års drift i det gamle huset. I 1961 ble det reist et nybygg. - Gammelt matrikkelnr. 145.

Toldrorskarl Eriksen

Målebrev til Nikolai Andersen, datert 9. feb. 1830, tinglyst 15. nov. 1839.

Skjøte fra Nikolai Andersen til Ole Eriksen, i 1843.

I 1865 bodde disse her: Tollrorskarl Ole Eriksen med kona Hanna Monsine, handelsbetjent Martin Berg Pettersen med Oline Henrikka og to sønner, tømmermann Andreas Gunnersen med kona Inger Pedersdatter, samt ingeniør Henrik Calmeier Daa.

Skjøte fra Ole Eriksen til L.A. Einersen på en ½-part av eiendommen, i 1866. - Auksjonsskjøte til Ole Eriksen på Einersens part, i 1872.

Skjøte fra Ole Eriksen til Stener Wold i 1872.

Baker Wold

Baker og conditor Stener Wold med kona Oluffina, en datter og seks ansatte, dampskipscaptein Ove Høegh med kona Thekla Høegh og tre barn, handelsborger Benjamin N. Rasmussen og hans søster Gregine Karoline Rasmussen, i 1875.

I 1885: Baker Stener Wold med kona Oluffine Soffie og datteren Marie Wilhelmine, butikkjomfru Marie Berg, 5 lærlinger og tjenestepiken Margrethe Wilhelmsen, handlende Amalie Brox og butikkjomfru Ragnhild Amundsen.

I 1900 bodde bakermester Stener Wold her med kona Olufine Sofie og ni ansatte.

I 1910: Bakermester Stener og Olufine Wold, læreguttene Sigvard Olsen og John Jakobsen, tjenestepiken Ida Johnsen.

Baker og conditor Stener Wold ble en senior blant bakermestrene og holdt på helt fram til verdenskrigen. O. Nygaard hadde arbeidet som mestersvenn hos Wold en ti års tid før han overtok i 1918. Han hadde tidligere drevet bakeri i Storgata 45 og Strandgata 24. og drev ennå i Storgata 102 til 1919.

I 1916: Bakermester Stener og Olufine Sofie Wold, Ovedie Hansine Olsen, tjenestepike Magna Larsen.

Baker Nygaard

Skjøte fra Stener Wold til baker Olaf Nygaard i 1917. Se også Skippergata 22.

Bekjentgjørelse av 11. sept. 1922 om at O. Nygaards bo var tatt under konkursbehandling.

Auksjonsskjøte til fru Anna Emilie Nygaard, i 1922. Hun var også eier i 1932.

Kontrakt mellom Tromsø Elektrisitetsverk og Anna Nygaard om kjøp av elektrisk installasjon på avbetaling, i 1937.

Skjøte fra Anna Nygaard til Aage Nygaard i 1940.

Vaskehjelp Charlotte Jensen, arbeider Haldis Wasmuth, (1946).

O. Nygaards bakerforretning, conditori og kafé, eid av sønnen Aage fra 1940, med drift av ”O. Nygaards Eftf.”, (1946/1957).

Vaskeriarbeider Charlotte Jensen, (1957).

Skjøte fra Aage Nygaard til Gerd Nilssen i 1959.

Nilssens auto

I 1961 bygde Aage Nilssen ny Ford-forretning på tomta. Nilssens auto A/S, bilforretning, bilrekvisita, radio, (disp. Aage Nilssen), (1966), han kom fra Skippergata 11 i 1961. Lokalene ble overtatt av Bjørn Auto A/S i 1971, de flyttet til Skattøra i 1976. Solgt til Torstein Fauskevågs Tromsø Bilsenter i 1984.

Ligningssekretær Inger og havnebetjent Wilhelm Stenersen, (1966/77).

Bjørn Auto A/S, bilforretning, (1972).

Tromsø kommune, byggesjefen mm. (1977/86), Fiskerirettlederen i Tromsø, (1982).

Johnsen & Rånes

Skjøte fra Gerd Nilssen til firma Johnsen & Rånes v/John Johnsen og Helge Rånes, i 1984.

Assurandøren, (Johnny Lian), (1986), Johnsen og Rånes, malermestre, (1986), Kontorsenteret EDB A/S, (1986), Tromsø Myntvaskeri A/S, (1986).

Skjøte fra John Johnsen til Helge Rånes på hans ½-del, i 1990.

Hjemmetjenesten, distriktskontor, (1990/93), Opplæringskontoret for byggefagene i Tromsø, (1990/93), Helge Rånes & Sønner A/S, malermestre., (1990).

Malergruppen Rånes A/S, malermestre, (1993), Tromsprodukt, utstillingslokale, salgskontor, (1993/96).

Arbeid med bistand (Tromsø kommune), (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Austad, Arne-Tinus Aune: Historisk kjøretur. Tromsø 2011.