Skippergata 27 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 29. mar. 2020 kl. 15:25 av Einar Dahl (samtale | bidrag) (Lagt til adressebok 1946)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velværesenteret holdt til her i noen få år, men flyttet ut igjen allerede i 2017.
Foto: Einar Dahl (2017).
Demonstrasjonstog i Skippergata. Bak den store fanen ligger nr. 27 og sammenbygd med denne, til venstre, ligger Fridtjof Nansens plass 10 som ble ødelagt av brann i 1931. 1920-tallet?
Foto: Ukjent
I 1960 var gården ombygd i 1. etg. og nr. 23 var revet for å gi plass til Aage Nilssens Ford-utsalg.
Foto: H.A. Brandt

Skippergata 27 i Tromsø var en flott beliggende hjørnegård ved Fridtjof Nansens plass. I dag har den biltrafikken til Tromsøbrua som nærmeste nabo. - Gammelt matrikkelnr. 144b.

Bødker Lorentzen

Målebrev til Fredrik Hansen, datert 21. mai 1829, tinglyst 17. juni 1833.

Skjøte fra Fredrik Hansen til skomaker Sannem, i 1833.

Skjøte fra skomaker Sannem til J.F.D. Mack i 1848. Mack solgte videre til B. Lorentzen samme år. - Målebrev til bødker Lorentzen på et tillegg til grunden, i 1850.

Bødker Bendix Severin Lorentzen med kona Henriette Andrea og åtte barn, i 1865. De tilhørte den apostoliske tro.

Skjøte fra bødker Lorentzen til bødker S.J. Eggen i 1868.

Auksjonsskjøte på Eggens eiendom til Mack & Giæver, i 1893. - Men Mack & Giæver gikk selv konkurs: Auksjonsskjøte til Arnt Schønnings sønner, i 1893.

Delingsforretning avholdt 6. april 1893 hvor eiendommen ble delt i matr.nr. 144b1 (Skippergata 27) og 144b2 (Skippergata 25), tinglyst 10. april 1893.

Skjøte fra Arnt Schønnings sønner til Tobias Pedersen på matr.nr. 144b1, i 1893.

Skjøte fra Tobias Pedersen til Joh. Hassing Urdal på en tilleggsgrund fra denne eiendommen, tillagt matr.nr. 388 (Fridtjof Nansens plass 8), i 1897.

Skjøte fra Tobias Pedersen – med påtegnet samtykke fra kuratoren i konkursboet – til fotograf T.O. Bakland, i 1899.

Fotograf Bakland

I 1900: Fotograf og colonialhandler Tøllef Olsen Bakland med kona Laura Andrea og seks barn, stiftsprost Arnt Schøning med kona Mentsine og fem barn, jordarbeider Andreas Tøllefsen med kona Oline og to barn, hustømmermann Gerhard og Pauline Sørensen med en datter, fisker Peder Pedersen med kona Gisken.

Arnt Schøning ble utnevnt til stiftsprost i Tromsø i 1893 og var her til 1905. Han fikk en sterk stilling i sognet og gjorde seg spesielt bemerket med sin interesse for kirkelig kunst. Fikk kirkelig kunstarkeologi inn i det teologiske studiet.

Delingsforretning hvorved en parsell ble utskilt og gitt matr.nr. 144b3 (Fridtjof Nansens plass 10), avholdt 5. des. 1901, tinglyst 9. jan. 1902.

Auksjonsskjøte til Olufine Øien, frasolgt T. Bakland, i 1903.

Olufine Øien drev skipshandel her fra 1903 til 1910. Hun åpnet kiosk på Prostneset i 1915.

I 1910 bodde disse her: Enke/huseier/fhv. kolonialhandler Olufine Øien med sønnen Bjarne, ishavsskipper Ludvig og Inda Larsen med en datter, maskinist Ove Ottem, skipper Martin og Magna Gudmundsen med en datter, fisker Oluf og Everine Kræmer med en sønn, verftstømmermann Sigurd og Lovise Gaasland med tre sønner, Borghild Nilsen, fisker Lars og Anna Pedersen med to sønner.

Auksjonsskjøte til Johan S. Hagerup, frasolgt O. Øien, i 1913.

Hagerups skipshandel

I 1916: A. Hagerup, kolonialforretning,(etabl. 1914), Alfhild Helene Hagerup og handlende Johan Sverdrup Hagerup, tømmermann Kristoffer Jentoft Bertheussen, Augusta Kristina Bertheussen, lærerinde Lea Myhre Grønskar, tjenestepike Helga Sofie Johannessen, handelsbetjent Toralf og Elise Sofie Kristoffersen, sjømann Laurvold Hagerup Larsen, sjømann Richard Julius og syerske Olsine Amanda Larsen, fisker Lars Richard, Anna Rebekka Pedersen.

I 1914 overtok fru Alfhild Hagerup gården med sin kolonialforretning, hun kom fra Skippergata 22. Samtidig gikk mannen, Johan Sverdrup Hagerup, inn i firmaet. Han hadde lang erfaring som ishavsskipper og overvintrer og hadde vært leder for den første overvintringsekspedisjonen for fangst på Svalbard i 1898. Han hadde solid bakgrunn for å utvikle forretningen til en stor skipshandel, med leveranser til fiskebåter, ishavsskuter og TFDS (1932/1957). Johan S. Hagerup døde i 1924.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1928.

Auksjonsskjøte til Johan S. Hagerup, i 1929.

Huset ble rammet av en kraftig brann 12/1-1931.

Målebrev over denne eiendommen og Fridtjof Nansens plass 10, hvorved sistnevnte ble tillagt denne eiendommen, i 1931.

Nikoline Rakfjord, syforretning, kontordame Reidun og megler Johan Hagerup jr., lærerinne Hjørdis Samuelsen, sjåfør Audun Johnsen, (1940).

Johan Hagerups skibsproviantering A/S, malermester Gustav og kontordame Reidun Dalsbø, lege Alf Kjeang m/praksis i Strandgata 36, kontorist Nils Nilsen, (1946).

Johan S. Hagerup døde i 1956 og hjemmelen gikk til enkefru Alfhild Hagerup.

Kontorassistent Arne og tannlegeassistent Gretha Hagerup, (1957).

Johan Hagerup A/S skipsproviant (1966/72), m/Johan Hagerup som direktør. Disponent Aage Hagerup bodde her,( 1966/72).

Alfhild Hagerup, (1966).

Skjøte fra Alfhild Hagerup til sine barn Johan Hagerup jr., Aage og Erik Hagerup og Hanne Marie Rustad, i 1972.

A/S Skippergata 27

Skjøte fra arvingene til A/S Skippergata 27, i 1973.

Aage Hagerup, (1977/93), Heis- og Truckservice, (Bjørnar Jenssen), (1977), Tromsø Musikksenter A/S (Albert Albrigtsen), (1977).

Høyres fylkessekretariat, (1982).

Data-Shop persondatamaskiner, (1986/90), økonomisk rådgiver Terje Walnum, (1986/90), LHL, (1986), Norema butikkinnredning., (1986), Willys Interiør A/S, (1986).

Jørn Walnum, (1990/93).

Brannmateriell A/S (Åse Karlsen), (1993/99), Alfhild Nicolaisen, (1993).

Bokstavhuset AS, (1996).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99