Skippergata 29 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 29. mar. 2020 kl. 14:30 av Einar Dahl (samtale | bidrag) (Lagt til adressebok 1946)
Hopp til navigering Hopp til søk
Her på hjørnet lå Skippergata 29. Bak skiltet skimter vi monumentet over Tromsøbruas far, Erling Kjeldsen, "Bru-Kjeldsen".
Foto: Einar Dahl (2017).
Alt på 1970-tallet begynte det å brenne et blått lys for Thyholdtgården, men det skulle gå ennå en tiårs tid før huset ble revet.
Foto: Odd-Einar Kjersem 1977.
Skippergata 29 med sidebygning og uthus i 1968-69. I 1999 ble huset helt til høyre flyttet til den botaniske hagen ved universitetet og gjenoppsto der som Hansine Hansens hus.
Foto: Endre Johansen
Opprinnelig hadde gården en inngang direkte fra gaten. 1920-tallet?
Foto: Osvald Jakobsen
Så ble inngangen flyttet rundt hjørnet. Det var nok praktisk, for huset ble liggende helt ute i gaten etterhvert. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Skippergata 29 en tidlig høstdag i 1960.
Foto: H.A. Brandt

Skippergata 29 i Tromsø var med god grunn kjent som Thyholdtgården. Gammelt matrikkelnr. 263.

Tollbetjent Buck

Målebrev på grunden, datert 4. mai 1840, tinglyst 11. sept. samme år.

Auksjonsskjøte til tollbetjent G. Buck, i 1850. Gjert Buck bodde i Tromsø på 1850-tallet, reiste så til Drammen hvor han ble overtollbetjent, før han kom tilbake til Tromsø som tollinspektør i 1869.

I 1865 bodde disse her: Kasserer for det Nordlandske Kirke og Skolefond Christian Fredrik Brøgger med kona Agnethe Wilhelmine og seks barn, vaskekone Marthe Danielsen med to døtre og to barnebarn, sjøfarende Johannes Nilsen med kona Henriette Marcelie og to døtre.

Skjøte fra G. Buck til Edv. Thyholdt, i 1865.

Skipsbyggmester Thyholdt

I 1875: Skipstømmermester Edvard Andreas Thyholdt med kona Anne Marie og åtte barn, undertollbetjent Anton Christiansen Nordby med kona Aase Marie og seks barn, bakersvenn Hans Martin Johannesen med kona Odine Marie og to barn, enkemann og bødkersvenn Christian Martin Oldenborg, enke og husbestyrerinne Anne Johannesen.

I 1885: Verftsmester Edv. Thyholdt med kona Anna, skipper Erik Thyholdt, skipskonstruktør Peter Thyholdt, skipstømmermann Jens Thyholdt + tre barn Thyholdt, fhv. kirkesanger Simon Larsen med kona Thrine, danselærerinne Laura Larsen.

Skipsbyggmester Edvard Andr. og Anne Marie Thyholdt med fire barn, sjømann Oluf Arntsen med kona Karen og to barn, sjømann/harpuner Erik Mathilas med kona Kristine Margrethe, i 1900.

Thyholdt etablerte et skipsverft nede i Seminarbakken, (1904).

I 1910: Fhv. skipsbyggmester Edvard Andreas Thyholdt med kona Anna Marie og sønnen Anton Marinius, kontorist på D/S-exp. Trygve Dahl med kona Marie Elisabet og sønnen Trygve Holst Dahl, former på støperi John Fredenfeldt med kona Else og to døtre, ishavsskipper Peder A. Andreassen med kona Charlotte og to barn.

I 1916: Skibsbyggmester Erik Andreas, Anna Marie, Anna Marie, kurvmaker Anton Marinius og fhv. skibsbyggmester Edv. Andreas Thyholdt, skipper Peder A. og Charlotte Andreassen, støperiarbeider John H.R., Elise Marie og Else Marie Fredenfeldt, handelskar Nils Hansen, tjenestepike Hilma Pedersen.

Edvard A. Thyholdt døde i 1918 og enken Anne Marie i 1926. De etterlot seg arvingene Erik, Anton, Jens og Sigurd Thyholdt, Marie og Borghild Dahl, samt Sofie Amalie Normanns barn: Maren Holst, Sofie Kristensen, Anne, Ågot og Esther Normann, samt Signe Grundt.

Skjøte fra de samme arvingene til Anton og Erik Thyholdt, i 1933.

Sønnen Erik drev skipsverftet videre til sin død i 1935.

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Anton og Erik Thyholdt om elektrisk installasjon på avbetaling, i 1936.

Anton Thyholdt, kurvmaker, arbeider Ivar og Edith Lund, arbeider Osvald Lind, (1940).

Trygve Dahl

Skjøte fra Anton og Anna Thyholdt til Trygve Dahl, i 1942.

Fullmektig Erling Eilertsen, arbeider Magda Kaspersen, rørlegger Osvald Lind, arbeider Ivar Lund, kontordame Reidun Wilhelmsen, (1946).

Ektepakt mellom Trygve Holst Dahl og hustru Bjørg om at denne eiendommen skulle være hennes særeie, i 1952.

Fyrbøter Osvald Lind, kontorassistent Ada og glassliper Albert Nicolaisen, (1957).

Tromsø kommune

Skjøte fra Bjørg Holst Dahl til Tromsø kommune i 1962.

Harry Sivertsen, Edenhardt Heggesand, (1966).

Soleng og Olsen, småtransport, (1972).

Thyholdtgården ble revet i 1987(?)

Nr. 29b

Gammelt matr.nr. 263b? 29b var egentlig et uthus som ble oppgradert til boliger, kalt Thyholdt-Dahl-gården. Det skal ha bodd en svenske der, i 1 etg., ved navn Småland.

I 263b i 1885: Tømmermann John Jakobsen med kona Elise og tre barn, arbeider Eilert Olsen med kona Magna og fire barn.

Osvald Lind bodde i andre etasje. I kjelleren, med inngang fra gata, drev Bjarne(?) Olaf «Fjæra fyk» Hermansen et reparasjonsverksted for gummistøvler og kalosjer. Utnavnet kom av annonser der det sto noe om at «Nå går det så fjæra fyker». Reparasjonsmaterialet hentet han fra baller med rågummi som lå på kaiene, fra forliste båter. Det fløt mange slike baller etter krigen.

Steinarbeider Johan Eriksen, (1946).

Olaf Olsens transport, (1977).

Gyda Johannessen, (ambulerende barnepleier), (1982) Sivert Utheim, (1982/86).

Adolf Johannessen, (1990/93), Ole Snefjellå, (1993).

I 1999 ble gården flyttet til den botaniske hagen i Breivika, pusset opp, og gitt navnet Hansine Hansens Hus.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99