Skippergata 30 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 29. mar. 2020 kl. 14:36 av Einar Dahl (samtale | bidrag) (Lagt til folketelling 1891 og adressebok 1946)
Hopp til navigering Hopp til søk
Da "Byporten" kom var Skippergata 30-34 for lengst borte. Nr. 30 lå helt til venstre der Bolia holder til på dette bildet.
Foto: Einar Dahl 2017
I 1938 så Skippergata 30-34 riktig velholdte og fine ut.
Det var ingenting å klage på fasaden til nr. 30 i 1960 heller.
Foto: H.A. Brandt
Men bak fasaden hadde forfallet begynt. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt
Og sjåen hadde sett sine beste dager. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Skippergata 30 i Tromsø besto opprinnelig av to matrikkelnr., 230 (Skippergata 30a) og 505, (Skippergata 30b). Eiendommene har felles historie fra 1903 av.

Skippergata 30a

Målebrev til Berteus Mikkelsen, datert 9. feb. 1830, tinglyst 15. juli 1872. Samme dag ble det tinglyst en erklæring om at han hadde bebygd tomta.

Fisker Berteus Mikkelsen, skipper Jørgen Morten Ulve med kona Inger Mikkelsdatter og tre barn, sjømann Oluf Thoresen med kona Anna Persdatter og en sønn, i 1865.

Fårehyrde Berteus Mikkelsen, sjømann Oluf Thoresen med kona Anna og tre sønner, arbeiderske Nicoline Hovland med to barn, i 1875.

I 1885: Bertheus Mikkelsen, losjiholder Else Cruichshank med datteren Jonna, fiskerne Johan, Nikolaj og Alfred Cruickshnk, dagarbeider Ole Væraas, dagarbeider Simon Strøm med kona Ingeborg Larsdatter og to sønner, enke Cecilie Fredriksdatter med datteren Johanna Johansdatter, arbeider Imanuel Eriksen, Birgitte Eriksen, arbeider Richard Eriksen.

Hjemmelsdokument fra Nils Peter Martinussen Finviks dødsbo til enken Ingeborg Hansdatter, i 1890.

I 1891(her ?):Lærer  Peder Larsen Liahjell med kona Nanna Sabine og tre barn, Johannes Haugan med kona Martha Regine og sønnen Henrik Kristian, John Kornelius Johnsen med kona Berntine og svigermoren Inger Serine Berntsen, Lars Georg Hanssen med kona Ragna Sofie og sønnen Sverre Leonhard.

Auksjonsskjøte fra Berteus Mikkelsens dødsbo til Nils P. Martinussen Finviks dødsbo, i 1896.

Lærerne Hanssen

Førstelærer ved Seminarets øvelsesskole Olaus Nikolai Hanssen med kona Dina Kristofa Elisabeth (f. Bruun) og åtte barn, pensjonist Albert Ludv. Schmidt med to sønner og en datterdatter, skipper Konrad Edvin Jørgensen med kona Ingbrigtine, de hadde fire mindreårige barn som oppholdt seg i USA, i 1900.

Ole N. Hanssen var Tromsøseminarist av 1877, 2.lærer på Nordskolen fra 1880, fra 1886 til 1922 ledet han øvelsesskolen. Han var også en trofast medarbeider i Indremisjonen. Hans datter Aasta Dorthea Hanssen var den første kvinne som tok examen artium i Tromsø, i 1904. Etter lærerskolen ble hun i 1910 ansatt på Seminaret i ferdighetsfag og gjorde seg bemerket med sin undervisning i kvinnegymnastikk og tegning.

Skjøte fra skifteretten i Ingeborg Hansdatters dødsbo til kaptein Søren Sebulonsen på denne eiendommen og matr.nr. 505 (Skippergata 30b), i 1903.

Kaptein Sebulonsen

I 1910: Enkemann/kaptein på S/S Trondenæs, Søren Sebulonsen med tre barn, ishavsskipper Sivert Brækmo, fhv. restauratrise/enke Ida Marie Bentzen med fire barn, enken Lucie Borchgrevink, tjenestepike Petrine Olsen, (30a).

Skiftehjemmelsbrev til Harald Nicolai, Signe Marie og Charles Sebulonsen, i 1913.

I 1916: Signe og kontorist Charles Sebulonsen, skipper Sivert Brækmo, styrmann Øyvind S. Bøe, Jenny Ingebrigtsen, tømmermann Harder, Albertine, Arthur, Halfdan og restauratrice Trine Elise Johannessen, tjenestepike Alida Nilsen.

Trine Johannessen

Skjøte fra Harald, Signe Marie og Charles Sebulonsen til Trine Johannesen på Skippergata 30a/b, i 1918.

Eid av Trine Johannessen i 1932.

Skipper Theodor Grødahl, (1940/46).

Huseier Trine Johansen, arbeider Erling Falck, (1946).

Trine Johannessen døde i 1948 og hjemmelen gikk over til Karl Victor Hall og Leif Strømme.

A/L Skippergata 30

Skjøte fra K.V. Hall og L. Strømme til A/L Skippergata 30, i 1949.

Mange familier bodde her etter krigen, bl.a. lærer Grødahl, Georgsen, Bjørghild Nicolaisen bodde i 2.etg fra 1957-65. Delte etasje med Falk på skipsverftet. I 1. etg. tømmermann Sverre Olsen(?).

Arbeider Birger Eriksen, fyrer Erling Falk, radioreparatør Roald Holm Olsen, (1957).

Skjøte fra A/L Skippergata 30 v/Knut Næsvold m.fl., til Rørhandelen A/S, Tromsø, i 1959.

Skjøte fra Rørhandelen A/S v/Ivar Olsen, til Forsikringsselskapet Tor A/S, i 1961.

Reidulf Andreassen, (1966).

Revet på 1970-tallet.

Skippergata 30b

Målebrev til bokhandler Mikal Urdal, datert 22. juni 1866, tinglyst 13. okt. 1873.

Målebrev til Urdal på en grundstrimmel mellom matr.nr. 230 (Skippergata 30a) og 281 (Skippergata 32), tillagt nr. 505, i 1876. – Auksjonsskjøte til Urdal på denne strimmelen samme år.

Skjøte fra Urdal til Nils P Peter Martinussen Finvik, i 1887.

Skifte etter Nils Peter Martinussen Finviks dødsbo der eiendommen utlegges enken Ingeborg Hansdatter, i 1890.

Skjøte fra skifteretten i Ingeborg Hansdatters dødsbo til kaptein Søren Sebulonsen på denne eiendommen og matr.nr. 230, i 1903.

For videre historie, se Skippergata 30a.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.