Skippergata 42 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skippergata 42 var det siste huset i rekken som ble pusset opp og riktig fint ble det.
Foto: Einar Dahl 2017
Skippergata ca. 1960. Nærmest ligger nr. 38, deretter den store nr. 40, mens nr. 42 bare har fire vinduer mot gaten.
Foto: H.A. Brandt

Skippergata 42 i Tromsø er et lite trehus som så ganske slitent ut før det ble fint pusset opp i 2014. - Gammelt matrikkelnr. 121

Fisker Pedersen

Målebrev til Johan Fredriksen, datert 19. aug., tinglyst 24. aug. 1835.

Auksjonsskjøte til konsul Mack i 1855.

Skjøte fra J.F.D. Mack til Thomas Brynildsen i 1855.

Her bodde skipper Israel Sundstrøm med kona Anna Catarine og seks barn og skomaker Johannes Ingebrigtsen Hagen med kona Ragnhild Marie og to sønner, i 1865.

Auksjonsskjøte til Kristian Halvorsen i 1867.

Skjøte fra Kristian Halvorsen til Ole Pedersen Sommernæs i 1875.

Fisker og dagarbeider Ole Otin Pedersen med kona Lorentze Christianne, bryggemann Nikkolay Nikkolaysen med kona Anna og en sønn, i 1875.

I 1885: Fisker Ole Othin Pedersen med kona Lorentse Kristianne Olsdatter og datteren Olga, fisker Karl Andreas Jaobsen med kona Petra Pauline Olsdatter og to barn, lærer Peter Hoff Gylseth.

Auksjonsskjøte til Julius Junge i 1894.

Båtbygger Jakobsen

Skjøte fra Julius Junge til Karl Jacobsen i 1900.

Skipstømmermann Karl Jakobsen med kona Jonne og en sønn, jernstøper Johan Odin Olsen med kona Ingeborg og fem barn, i 1900.

Eid av Karl Jakobsen i 1904.

I 1910: Båtbygger Karl Magnus Jakobsen med kona Jonne Emilie og fire barn, skipstømmermann Kristian Isaksen med kona Betty og to barn.

Skjøte fra Karl Jacobsen til Heine Guddal i 1912.

Skjøte fra Heine Guddal til Nicolai Holm i 1914.

I 1916: Smed Nikolai J., mekanikkarbeider Harald, Marie Lovise og smed Sigurd Holm, skipsbygger Ole og Astrid Tollefsen.

Sjømann Olsen

Skjøte fra Nicolai Holm til sjømann Kristian Bernhard Olsen i 1917.

Leiekontrakt fra K.B. Olsen til Nils Ellefsen på et værelse i 2. etg., i 1918.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1931.

Tvangsauksjonsskjøte til fru Amalie Olsen i 1932.

Kontrakt mellom Amalie Olsen og Tromsø elektrisitetsverk om elektrisk installasjon på avbetaling, i 1936.

Brannkonstabel Asbjørn Føleide, (1940).

Sydame Creola Hansen, kontordame Anne, husmor Borghild og assistent Magnhild Junge, arbeider Aage Kræmer, arbeider Rolf Lunge, skipper Kristian og arbeider Harald Olsen, (1946).

Eid av Amalie Olsen i 1946.

Amalie Elisabeth Olsen døde i 1951. I 1954 gikk hjemmelen over til arvingene: enkemannen Kristian Olsen med ¼ og sønnen Harald Olsen med ¾.

Skjøte fra Kristian Olsen til sønnen Harald på hans ¼, i 1954.

Didrik Sørensen

Skjøte fra Harald Olsen til Didrik Sørensen i 1956.

Skjøte fra Didrik Sørensen til Kolbjørn Rauøy på en ideell ½-part, i 1956.

Feier Charles Dørnberg, elektriker Harald og arbeider Kristian Olsen, (1957).

Skjøte fra Didrik Sørensen til svigersønnen Odvar Olsen på en ½-part, i 1961.

Skjøte fra Kolbjørn Rauøy til Odvar Olsen på hans ½-del, i 1964.

Kolbjørn Rauøy, (1966).

Arve Heggem

Skjøte fra Odvar Olsen til Arve Heggem i 1976.

Skjøte fra Arve Morch Heggem til Tore Wangberg i 1983.

Marit Beck, (1986), Jan Fredrik Bye, (1986).

Anne Andreassen, (1990), Lotte Entner, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.