Skogvegen (Hamar)

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Skogvegen er ei gate på Hamar. Den springer ut fra Brugata i Briskebyen, og fortsetter gjennom Disen til den møter Holsetgata.

Kryssende gater

Kilder


Koordinater: 60.7982748° N 11.0926678° Ø


Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!