Solbjørsdælin

Solbjørsdælin er et tidligere småbruk i Nordlia, Østre Toten (gnr. 139, bnr. 2). Husa står og er bebodd. I 1994 ble de 17 måla med dyrka jord solgt til nabogarden Båkinn-Dælin. Dette skjedde i forbindelse med bygginga av nye riksveg 33, som ble lagt rett på nersida av Solbjørsdælin. Bruket har også gått under navnet Gullik-Dælin, trulig først på 1900-tallet. Gullik Knudsen (f. 1856 i Vestre Slidre) hadde Solbjørsdælin på den tida.

Båkinn-Dælin og Solbjørsdælin har nok opphavelig vært én gard, Dælin, som seinere ble delt og lagt til to større garder, nemlig Båkinn og Solbjør. En eiendomshistorisk "sirkelbevegelse" ble dermed fullført i 1994. Solbjørsdælin ble skilt ut fra Solbjør i 1826 og solgt til Ole Baakinddælen. Peder Solberg solgte samtidig resten av Solbjør til Hans Lehne.

Kilder