Storgata 30 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 31. mar. 2020 kl. 10:45 av Einar Dahl (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Kafé Globus' lokaler strekker seg oppover Fiskergata. Huset har fått et nytt strøk maling i motefargen grått.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 30 med Kristine Johannessens kolonialforretning, ca. 1938.
Storgata 30 og 32 var ganske forandret 36 år senere, i 1974.
Kafé Globus har overtatt etter Markens grøde på hjørnet. 2014.
Foto: Stig-Lennart Sørensen

Storgata 30 i Tromsø markerer begynnelsen på forretningsstrøket på sørsiden av Storgata. - Gammelt matrikkelnr. 510.

Hansen og Dreyer

Målebrev til snekker A. Hansen ble tinglyst 1. juni 1867.

Huseier og snekker med eget verksted, Anders Hansen, bodde her med kona Jonette Justine, to barn og flere lærlinger og losjerende i 1875.

Anders Hansen solgte til Chr. Dreyer i 1882.

I 1885: Fisker Anton Christian Andresen med kona Thina og to barn, enke Anthonethe Olsen, fisker Anders Jensen med kona Nikoline, tjenestepike Berntine Christoffersen, fisker Peder Holm med kona Anna.

Det ble utstedt et gavebrev fra Chr. Dreyer på eiendommen til fru M. Collin, Fredrik Collin, Chr. Collin og Fritz Dreyer, i 1889. Chr. Dreyer døde i 1890 og Fritz Dreyer og Fredrik Collin drev firmaet videre til Collin døde i 1900. Se også Storgata 70 og Sjøgata 37.

I 1891: Anton Kristian Andresen med kona Gertine, fem barn og svigerinnen Antonette Olsen, Johannes Ingebrigtsen med kona Konstanse og to barn.

Skjøte fra handelsfirma Chr. Dreyer til Anathon Andresen, 1892. Bakeri før 1900?

Kjøpmann Andresen

Kjøpmann Anton Andresen bodde her med kona Thine og deres fire barn i år 1900. Han drev fra ca. 1880 kolonial- og manufakturforretning, til 1909.

I 1910 var forhenværende handelsmann Anton Chr. Andresen blitt enkemann og bodde her med tre barn og tre losjerende seminarister.

Auksjonsskjøte fra Anton Andresens dødsbo til barna Ella, Karl Anders, Eivind Magnus og Margit Elise Andresen, 1915.

Kjøpmann Johannessen

I 1916 solgte Andresens barn videre til Hagbarth Johannesen som fortsatte handelen i samme lokaler. Han bodde her sammen med kona Kristine Agnete.

I 1928 gikk forretningen over ende og en erklæring fra Tromsø namsrett forteller at eiendommen ble solgt på tvangsauksjon.

Familien klarte å komme tilbake og i 1932 var huset eid av enken Kristine Johannessen. Hun drev kolonialforretningen i 1932 og 40, senere drevet av Hjørdis Larsen og Lauritz Johannessen i 1946/66, til 1969.

Sjømann Lauritz og kullarbeider Sverre Johannessen, smøremester Magnus Pedersen, (1940).

Steinarbeider Alfred Hansen, arbeider Sverre Johansen, smørmester Magnus Pedersen, (1946).

Eid av Hjørdis Larsen i 1946.

Kullarbeider Sverre Johannessen, (1957).

Skifteskjøte etter Hjørdis Larsen i 1967?

Hjemmelen til eiendommen gikk over til Ellen Raaum med ¼ og Lauritz Johannessen med ¾, i 196?

Skjøte fra Ellen Raaum til Lauritz Johannessen på hennes ¼-del, i 1970.

Ovner og advokater

Jøtul A/S, ovner, kaminer, komfyrer, (disponent Adrian Pettersen), 1958-77. Fortsatte i Boligvarme A/S, drevet av Lauritz Johannessen, fra 1978,(1986/93), Tromsø Boligvarme AS i 1996,(Arne Fredriksen).

Tromsøysund kommune (1963): Skoleinspektør [1]

Brage Fram forsikring, (Oslo), (1966/72).

Tromsø Avskrivningskontor, (Petter Nilssen og advokat Arne Vannebo), avskrivning, agentforretning, (1966, Petter Nilssen i 1977).

Findus, salgskontor, Selboe & Aasebø A/S, salgskontor,(1972), siv. ingeniør Asbjørn Sletten, rådg. ingeniør i VVS-teknikk, (1972/82).

Idrettskonsulenten i Troms, (1972), sekretær Petter Nilssen, (1977), adv. Arne Vannebo, (1977/93), sjefsykepleier Halljerd Nordahl, (1986).

Partner Finans A/S, (1990), Tromsø Psykologsenter, (1990), adv. Åge Walle, (1990).

Psykolog Øystein Breming, (1993/96), Viking Concert og pressebureau (E. Haukland), (1993).

Frivillighetssentralen Viljen (Lillian Pedersen), (1996/99), Nor-Dental AS, (1996/99).

Markens grøde, mat- og vinhus, (1999).

Senere Nye Markens grøde, Barometeret, måtte innstille driften i 2010.

Kafé Globus, (2013).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 1. Rikstelefonkatalogen nr 10, for Nordland, Troms og Finnmark 1963