Storgata 91 (Tromsø)

Storgata 91 i Tromsø var delt i to matrikkelnummer, 93 (91a) og 376 (91b) fra 1840-årene til 1933, da ble de samlet i Storgata 91. Eiendommene hadde felles eiere i hele perioden og behandles derfor samlet her.

I 2017 var huset pusset opp, Heklekroken flyttet sør i Storgata og ble erstattet med frisører.
Foto: Einar Dahl (2017).
Familien Gabrielsen drev forretning her i mange tiår.
Foto: Th. Bakland, ca. 1900.
Heklekroken var her i mange år før de flyttet til Storgata 32. De var tidligere i Storgata 103.
Foto: Stig-Lennart Sørensen (2013).

Skancke

Målebrev til konsul Skancke, datert 26. oktober 1829, tinglyst 17. juni 1833.

Skjøte fra Lorentz Skancke til hans sønner, Rasmus T. og Paul Skancke, i 1841 og 1848.

Rasmus Thrane Skancke ble født i Tromsø i 1813 og fikk borgerskap som kjøpmann i 1839. Han drev en betydelig forretning, en tid i kompaniskap med broren Paul, innen handel og skipsfart. Forretning/leilighet i nr. 91, butikk i Storgata 89.

I 1865 bodde Rasmus Skancke her med kona Amalie (f. Buck, hun var fra Finnmark) og seks barn.

Rasmus Skancke døde i 1874.

Auksjonsskjøte fra Rasmus Skanckes konkursbo til J.F.D. Mack og Andr. Aagaard på denne og flere eiendommer, 1874.

I 1875 hadde nye folk flyttet inn: Sakfører Christopher Figenschou med kona Marie og en sønn, kontorist Mikal Holmboe Welhaven, syfabrikkbestyrerske Dora Hermine Koft, enken Amalie Skancke og hennes datter Olga er nå «losjerende».

I 1885: Bokholder i Norges Bank Niels Johan Dahl med kona Johanna Eleonore (f. Holst) og seks sønner, tjenestepikene Hanna Richardsen og Berentine Johannesen.

Gabrielsen

Skjøte fra Andr. Aagaard og skifteretten i J.F.D. Macks konkursbo til O. Gabrielsen, i 1890.

Ole Gabrielsens forretning ble etablert i 1884, med kolonial, etter hvert tekstiler. Han kom fra Bardu, var engasjert i byens politiske liv, forstander i Frimenigheten og aktiv i avholdssaken. Sønnen Ragnvald hadde startet egen forretning i 1908. Ole Gabrielsen døde i1918 og sønnen Andreas Gabrielsen arvet denne eiendommen og Storgata 91b, men da han døde i 1922 ble «O. Gabrielsen» avviklet. Kjøpmann Ole og Martine Gabrielsen bodde her med seks barn og diverse butikkansatte i 1900, 1910 og 1916.

Da Andreas Gabrielsen døde i 1922 ble kona, Florence Gabrielsen, sittende i uskiftet bo. Auksjonsskjøte til Ragnvald Gabrielsen A/S, frasolgt Andr. Gabrielsen, i 1926.

Ragnvald Gabrielsens firma i Storgata 84 måtte rekonstrueres i 1923 og han overtok i nr. 91 med navnet «Ragnvald Gabrielsen manufakturforretning A/S» (1932/40), overtatt av sønnen Leif i 1936, han moderniserte og utvidet driften. (disp. Leiv Gabrielsen i 1946/66).

I matrikkelen av 8. juni 1933 ble nr. 91a og 91b slått sammen til ett nummer, Storgata 91.

Skjøte fra Ragnvald Gabrielsen A/S til noen av hovedaksjonærens arvinger: Bjørn Gabrielsen, Solveig Berggrav, Olaug Skollerud og Leiv Gabrielsen, alle med 1/7, og Maren Nilsen med 3/7, i 1943.

Friserdame Anna og kontordame Maren Engeli, (1946).

Skjøte fra medarvingene til Leiv Gabrielsen i 1947.

«Polarfront» skips-A/S, (disponent Leiv Gabrielsen), (1957), Tromsø betongstøperi, (Oscar Boholm), (1957), kontorsjef Herborg Nilsen, lagersjef Georg Andersen, (1957).

Rønne

Harald Rønne A/S startet moteforretning for damer, barnekonfeksjon, trikotasje, reiseeffekter, (1966/72). Rønne drev allerede herreekvipering i Storgata 110.

Skjøte fra Leif Gabrielsen til A/S Storgaten 91 i 1967.

Sportshuset

Sportshuset A/S åpnet sine dører 10. nov. 1975, startet av trioen Arthur Arntzen, Alf Olsen og Asle Myrvoll. De to første solgte seg ut etter noen år. (Asle Myrvoll), (1977/96). På slutten av 90-tallet flyttet Myrvoll forretningen til Storgata 87.

Japan Photo, (1999).

I 2014 er det Inger Rønne som driver Heklekroken i den gamle forretningsgården.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99