Strandgata 18 (Tromsø)

Internasjonalt matsenter har vært her siden århundreskiftet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Strandgata 18, ca. 1958
Strandgata 18 slik det så ut før det ble revet i 1998.
Høsten 1998 ble Strandgata 18 revet, helt ulovlig.

Strandgata 18 i Tromsø hadde overlevd det meste, men da en riveglad byggmester gikk løs på huset, måtte det gi tapt. - Gammelt matr.nr. 338.

Tobiesen

Skjøte fra Kristofer Nielsen og brødre til Edvard Sivertsen, tinglyst 31. aug. 1857. Målebrev ble utstedt samme dag.

Skjøte fra Edvard Sivertsen til M.W. Holmboe & Søn, 1863.

Handelsborger Isak og Magdalena Latti m/familie, dagarbeider Isak Henriksen og dagarbeider Erik og Sara Hansen med barn bodde her i 1865.

Skjøte fra M.W. Holmboe & Søn til Sivert Tobiesen i 1871. Tobiesen døde i 1873.

Huseier, handlende og enke Martha Tobiassen med to barn, skredder Anton og Helga Wagner, fergemann Simon og Karoline Kildal Wilsgaard i 1875.

I 1885: Handlende Martha Tobiesen, strykerske Martha Marie Tobiesen med sønnen Morten Vilhelm, skomaker Jakob Amundsen.

Auksjonsskjøte, frasolgt Martha Tobiesen, til Peter Jensen, i 1890.

I 1891: Petter Jenssen med kona Nella Hansdatter, Olaus Eriksen med kona Gunhild Andersdatter og seks barn, Bernt Martin Pedersen med kona Andrea Benedikte og to barn, Berner Jørgensen, Martin Hansen med kona Sigrid Mortensen og fem barn.

Skjøte fra Petter Jensen, ved hans hustru, til Johan Johannesen, 1892.

Haugen

Arbeider ved ølbryggeri Johan Haugen med familie, los Johan og Oline Olsen med barn og linsømsyerske Marie Johansen bodde her i 1900.

Eid av Johan Johansen Haugen i 1904/18.

Bryggeriarbeider Johan Haugen, vaskepike Magrethe Jakobsen og fisker Idrop Jakobsen bodde her i 1910.

Bryggeriarbeider Johan Johansen Haugen, kaffebrænder Mathias Johansen Haugen, Emma Haugen, fisker Idrup Jakobsen og vaskekone Margrethe Jakobsen i 1916. Kaffebrenner Mathias Haugens bedrift opphørte ved hans død i 1926.

Skjøte fra Johan J. Haugen Sommerlysts dødsbo til Ellen Thorstensen, 1930.

Henrik Johansen

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, 1935. Tvangsauksjonsskjøte til Henrik Johansen samme år.

Matros Wilhelm Haakstad og arbeider Einar Hansen bodde her i 1940.

Fisker Henrik Johansen, arbeider Einar og hjv. Jenny Hansen, fisker Håkon Pedersen, representant Kristian Sørensen, (1946).

Eid av fisker Henrik Johansen i 1946/57/66.

Arbeider Sverre Mathisen bor her i 1957, Henning J. Johansen og Jacob E. Pedersen i 1966.

Amalie Johansen

Uskiftebevilling til Amalie Johansen i 1967.

Amalie Johansen, (1982), Siw Jaklin og Dag Johansen, (1986), Kjell Thomassen, (1990).

Amalie Johansen døde i 1990. Hjemmelen gikk over til Svein Johansen.

Høsten 1998 ble Strandgata 18 revet, helt ulovlig, av Roald Olsen. Nytt bygg ble reist, Internasjonalt matsenter flyttet inn, og er her ennå i 2017.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.