Strandgata 2 (Tromsø)

Strandgata 2 til 8 lå omtrent der Eurospar har parkeringsplass i dag.
Foto: Einar Dahl (2017).
Strandgata 2 i 1958. Huset ble revet i 1966.

Strandgata 2 i Tromsø var et bolighus som ble revet i 1966. - Gammelt matr.nr. 346.

Angelmann

Erklæring om at Thomas Mathiesen på forlangende vil fjerne et oppsatt hus, tinglyst 8. aug. 1853.

Skjøte fra Thomas Mathiesen til Nils Henrik Angelmann på hus og grunn, 1858. Daglønner/fisker Angelmann, f. 1832, var fra Bergen og bodde her med kone og to barn i 1865. Ti år senere var Angelmann blitt bryggemann. (1875).

I 1885: Arbeidsmann Nils H. Angelmann med kona Lise, bryggemann (hos Chr. Wadel) Hans T. Pedersen med kona Magnil og fem barn, tjenestepike Wilhelmine K. Drevissen, barna Elise Torbjørnsen og Jakob Bratesspessen.

I 1891: Nils Henrik Angelmann med kona Jakobine og datteren Anna, Hans Bernhard Kristoffersen med kona Anna Mathilde og brorsønnen Sigurd Olsen, Dankert Widding Jakobsen med kona Berntine og to døtre, tjenestefolkene Hans Olufsen Sommerø og Hans Joramo, enkemann Markus Kristoffersen.

I 1900 var Angelmann blitt pensjonist. Han hadde giftet seg på nytt og fått en datter i 1888. Huset ble nå delt med sjømann Theodor Ellingsen som bodde her med kone og fem barn.

I 1902 ble Jakobine Angelmann enke og arvet huset.

I 1910 bodde huseier Jacobine Angelmann her med sin datter Anna og leide ut til fiskerne Anton og Alfred Iversen og til bryggeriarbeider Johannes Leonart og Pauline Marianne Hansen med 5 barn.

I 1916 er det blitt en allsidig husstand: Huseier Jakobine og syerske Anna Angelmann, bryggeriarbeider Johannes Leonhard Hansen m/fam, skomaker Daniel Bergethon Holm, fisker Alfred Iversen, kaiarbeider Peder Andreas Johannesen og enke Anna Mathilde Pedersen.

Eid av Jakobine Angelmann i 1918. Hun døde i 1925.

Wåhlberg

I 1916 gifter Anna Angelmann seg med tømmermann Olof Edvard Wåhlberg. Hun arvet huset etter morens død, men han sto som eier i 1932/46.

Syerske Judith Wåhlberg, slakter Andreas Kalseth, matros Øyvind Sørensen, bor her i 1940.

Formann Olaf og arbeider Ulf Waalberg, avdelingspike Ingrid Larsen, bestyrer Eugen Lorenzten, disp. Adrian Pettersen, (1946).

I 1957 O.E. Wåhlberg entreprenørforretning, overtatt av sønnen, betongarbeider Ulf Wåhlberg.

Ole Elvestad, byggmester/agentforretning, med adresse 2b, (1966)

Ble, i likhet med mange av nabohusene, revet i 1966 for å gi plass til Storgata 25, Matservicebygget.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.