Strandgata 4 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 11. jun. 2018 kl. 12:47 av Einar Dahl (samtale | bidrag) (Lagt til 1885)
Hopp til navigering Hopp til søk
Strandgata 2 til 8 lå omtrent der Eurospar har parkeringsplass i dag.
Foto: Einar Dahl (2017).
Strandgata 4 i 1958. Huset ble revet i 1965/66.
Foto: H.A. Brandt

Strandgata 4a og b i Tromsø var en beskjeden adresse som forsvant i 1966.

Carlstrøm

Auksjonsskjøte til Jakob Knudsen Gjerde, tinglyst 7. jan. 1847.

Auksjonsskjøte til Alexander Carlstrøm, på hus og grunn, 1855. I 1859 fikk Carlstrøm målebrev på grunnen med et tillegg iflg. Representantbeslutning av 22. sept.

I 1863 solgte Carlstrøm halvparten av eiendommen til Didrik Olsen (4a). To år senere solgte Olsen sin del videre til bokbinder Lauritz Øjen, i 1865.

I 1865 bodde ud-arbeidskone Ane Gustava Johannsdatter, den fattigunderstøttede Johannes Matthiessen, matros Lars Peter Søderlund og bokbindersvenn Lauritz Øjen m/familier her. De tre første var svensker. Til sammen bodde 11 personer her.

I 1871 solgte Carlstrøm den andre halvparten av eiendommen, 4b, til Matthias Olsen.

Familien Olsen

I 1875 bodde fisker Mathias Olsen fra Hammarøy her med kone Susanna og 3 barn, bødkersvenn Oluf Johan Hansen hadde kone og to barn, samt enke og syerske Elise Olsen.

I 1884 kjøpte Sten Matthias Stensen 4a på auksjonsskjøte etter Øjen.

I 1885: Tømmermann Steen Matias Steenssen med kona Anriette og to sønner, arbeidskone Elen Susana Olsen og tre barn, fattiglem Lorens Indal Petersen med kona Antona Kristine og fire barn, Johanne Seselie Olaisen med to døtre.

I 1900 var Susanna Olsen blitt enke og ernærte seg som vaskerkone. Andre beboere var Marie Hanssen med vask/stryking og hustømmermann Sten Stensen med kona Andriette.

Eid av Susanna Olsen og Sten M. Stensen i 1904.

I 1906 solgte Stensen sin halvpart til Hans Pedersen, samt et fjøs på byens grunn.

Nybygg i 1909.

I 1910 bodde vaskekone Susanna Olsen her fremdeles, kull & saltarbeider Hans Pedersen bodde her med Mille og 7 barn, mens kull & saltsjauer Hans og Antona Johanesen m/familie er leietakere.

Omtrent de samme bodde her i 1916: Arbeider Susanna og Justine Olsen, Hans og Mille Henriette Pedersen med fem barn, (i 4a), kaiarbeider Hans og Antona Johannesen.

Eid av Hans Pedersen og Justine Olsen i 1918/32. Justine Marie var Susanna Olsens datter.

Eid av Hans Pedersens enke og Justine Olsen i 1946.

Kontorassistent Margareth Nordang Andreassen, (1957).

Huset ble revet i 1965/66 for å gi plass til storbygget Storgata 25.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.