Strengenvegen (Nome)

Strengenvegen sett østover ved Stavsholt.
Foto: Roy Olsen (2018).

Strengenvegen i Nome kommune går vestover fra krysset med Brugata, Hovedgata og Bakerivegen i Lunde sentrum til krysset med Omnesvegen og Flåbygdvegen i Flåbygd.

Veien har navn etter grenda Strengen, er ca. 10 km lang og følger for en stor del elva Straumen på sørsida. Ved Strengen krysser veien Straumen på den 150 m lange Strengen bru. Dette er ei betongbuebru oppført i 1964. Veien er en del av fylkesvei 107 og 109.

En gammel del av veien på 1,7 km er bevart som et verneverdig kulturminne som kalles «Murane». Strekningen ble anlagt i 1892 og er en del av det som nå heter Gamle Strengenvegen og som går forbi Hogga sluser i Telemarkskanalen. Murane er nå tur- og sykkelvei og stengt for motorkjøretøyer.

Kilder


Koordinater: 59.29856° N 9.10335° Ø