Tanksskytebanen i Trandumskogen

Tanksskytebanen i Trandumskogen har store dimensjoner.
Foto: Stig Rune Pedersen (2010)
Tanksskytebanen i Trandumskogen er tilgjengelig for publikum.
Foto: Stig Rune Pedersen (2010)


I TrandumskogenRomerike i Akershus, like ved Gardermoen, finnes rester av et øvingsfelt for stridsvogner, gjerne kalt tanksskytebanen. Banen ble anlagt av tyskerne under andre verdenskrig.

Skytebanen består av flere store vegger i armert betong med åpninger, uten overbygning. Veggene, opp til 10 meter høye, står med noen meters mellomrom, og banen ender i en voll i fjell. Banen er ca. 300 meter lang.

Veggene skulle fungere som en stor lyddemper for øvelsesskytingen, samt for å stoppe bomskudd. Selv om veggene har en del merker etter slike bomskudd, var hensikten altså å skyte gjennom alle åpningene for å treffe vollen i enden.

Tanksskytebanen er tilgjengelig for publikum, og ligger like ved minnesmerket i Trandumskogen som er satt opp til minne om de som ble skutt her under krigen.

Kilder og litteratur