Telemuseet

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Telemuseet, tidligere Norsk Telemuseum, ble oppretta som etatsmuseum for Televerket i 1992, og ble i 2002 omgjort til en selvstendig stiftelse. Museet er samlokalisert med Norsk Teknisk Museum i Oslo.

Gjenstandssamlingen utgjør ca 18 000 registrerte objekter, og dekker telegrafi, telefoni, linje/kabel, transmisjonssystemer, sentraler, abonnentutstyr og radiosamband. I de seinere årene har museet konsentrert innsamlingen om mobiltelefoner. Fotosamlingen inneholder ca 300 000 fotografier fra hele landet datert fra 1880 til i dag.

Kilder


  Telemuseet er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!