Tingrett

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 16. sep. 2013 kl. 14:53 av Hans P. Hosar (Samtale | bidrag) (Litt tillegg)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Oslo tingrett er landets største domstol, med omkring 200 årsverk.
Foto: Stig Rune Pedersen (2008)

Tingrett er betegnelsen på den ordinære domstol i første instans, der de fleste rettsaker starter. Det finnes en tingrett i hvert domssokn, unntatt i Oslo hvor man har beholdt Oslo byfogdembete i tillegg til Oslo tingrett. Det er tilsammen 66 tingretter. Tidligere skilte man mellom byrett i bykommuner og herredsrett i landkommuner. Betegnelsen tingrett ble innført i 2002.

Domstolen har historisk opphav i bygdetingene og bytingene/Rådstuerettene. Det var første rettsinstans innen sorenskriverens embetsdistrikt på landet, og tilsvarende for byfogdens og magistratens jurisdiksjon i byene.

En tingrett ledes av en sorenskriver, mens dommerne som er tilsatt der kalles tingrettsdommere. Avhengig av behov kan det også være tilsatt dommerfullmektiger.

Straffesaker starter nå alltid i tingretten. Tidligere ble alvorlige saker behandlet med lagmannsretten som første instans. Det medførte at domfelte i slike saker fikk en ankemulighet mindre enn i de mindre alvorlige sakene, og for å bøte på dette gikk man over til å bruke tingretten i alle saker. Ved behov kan det settes utvida rett. Normalt er det en fagdommer og to lekdommere, men alvorligere saker kan bli behandla med to fagdommere og tre meddommere. Meddommerne skal i enkelte saker være jurister, ikke lekdommere.

Sivile saker går først til tingretten, såfremt de ikke kan behandles i forliksråd. Dersom en avgjørelse i et forliksråd ankes er det tingretten som er ankeinstans. I sivile saker er det ofte bare en fagdommer, men retten kan ved behov settes med to eller fire meddommere. I visse typer saker brukes meddommere med juridisk bakgrunn og spesialkompetanse.

Tingretten er også ansvarlig for tvangssaker, konkurs, skifte, vigsler og en rekke andre funksjoner. Tidligere lå dette under skifterett, byfogd og andre instanser. Oslo kommune har som nevnt et unntak her, da byfogdembetet fortsatt står for slike saker.

Kilder