Torbjørn Mork

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 10. mai 2022 kl. 11:00 av Olve Utne (samtale | bidrag) ({{bm}})
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Torbjørn Mork fotografert i 1972.

Torbjørn Mork (født 17. november 1928 i Odda, død 16. oktober 1992 i Oslo) var lege og helseadministrator, særlig kjent som profilert helsedirektør fra 1972 til sin død.

Familie

Torbjørn Mork var sønn av driftsbestyrer Guttorm Mork (1897–1974) og Inga Skadsem (1894–1950). Han ble gift i 1955 med bibliotekar Anna Brit Schjøtt (f. 1934), ekteskapet oppløst i 1978. Fra 1978 var han samboer med programredaktør Wenche Margrethe Myhre (f. 1940).

Liv og virke

Helsedirektør Torbjørn Mork i spissen for 1. mai-toget i Asker sentrum i 1974. Mork bodde i Asker i flere år, før han bosatte seg i Oslo.
Foto: Ukjent / Budstikka

Torbjørn Mork vokste opp i Odda. Han tok examen artium i 1948 og medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i  1954.  Etter endt studium var han  turnuskandidat ved sykehuset i Arendal og i Herdla distrikt, og deretter noen år  lege ved ulike avdelinger ved Haukeland sykehus. 

Mork tok videreutdanning 1958-1960 i epidemiologi og medisinsk statistikk ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London, med stipend fra WHO.  Her tok han i 1960 dokorgraden (Ph. D). på avhandlingen A Comparative Study of Respiratory Diseases in England, Wales and Norway

Fra 1960 til 1971 arbeidet Mork ved Kreftregisteret, fra 1966 som avdelingsoverlege (nestleder). I 1972 etterfulgte han Karl Evang som helsedirektør, et embete han innehadde til sin død 20 år senere. Mork ble en profilert helsedirektør, ofte omstridt, og som hyppig var å se se i media. Han var også aktiv i internasjonalt arbeid, særlig gjennom Verdens helseorganisasjon (WHO). Her var han 1979-1982  med i styret, delvis som nestformann. I 1983 var han visepresident i WHOs årlige helseforsamling.

Mork var også politisk engasjert. Han satt i kommunestyret i Asker for Arbeiderpartiet 1968-1975.  1971-1972 var han statssekretær i Sosialdepartementet. 

Mork flyttet til Oslo på midten av 1970-tallet, etter å ha bodd i Asker i flere år. I adresseboka for Oslo for 1982 er han oppført i Nobels gate 20, og i adresseboka for 1988 er han oppført i Thomas Heftyes gate 52.

Ettermæle

Torbjørn Mork er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I en nekrolog over Torbjørn Mork, signert flere ansatte i Helsedirektoratet og publisert i en rekke aviser (blant annet i Arbeiderbladet 20. oktober 1992), ble han beskrevet slik (utdrag):

Torbjørn Mork  gjorde en stor innsats for å bedre svake gruppers stilling i samfunnet. Han arbeidet for eksempel aktivt for å øke pasienters rettssikkerhet. Han kombinert respekten for enkeltmennesker med et helsepolitisk helhetssyn. Han var engasjert i etiske spørsmål generelt, blant annet innenfor forskning, og i forbindelse med prioritering av helsetjenestens ressurser. Han sparte aldri på sine krefter, heller ikke i det turbulente siste arbeidsåret han fikk. ... Han var en kilde til inspirasjon, og det ble en utfordring og motivasjon i seg selv å holde mål for hans faglig kritiske og kloke blikk.

Torbjørn Mork er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder