Torleiv Kronen

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 25. mai 2016 kl. 21:39 av Olve Utne (Samtale | bidrag) ({{bm}})

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Torleiv Kronen (født 25. november 1910 i Oppdal, død 11. november 2006) var skolemann og faglitterær forfatter. Han vokste opp på Modum, hvor familien kjøpte en gård i 1921. Kronen var elev ved Voss gymnas. Etter examen artium studerte han ved Universitetet i Oslo, hvor han tok norsk hovedfag med særlig vekt på litteratur- og kunsthistorie. Hans hovedoppgave handlet om maleren og forfatteren Christian Skredsvig. Den ble publisert i bokform av Gyldendal Norsk Forlag i 1939. Samme år ble Kronen ansatt som lektor ved Larviks kommunale høiere almenskole. Han ble inspektør ved samme skole i 1957 og var rektor 1971-1978. Skolen hadde i 1964 skiftet navn til Larvik gymnas.

I tillegg til skolearbeidet fortsatte Kronen studiene i skoleferiene gjennom flere opphold, særlig i Roma og Paris. Etter endt yrkeskarriere gjennomførte Kronen studieopphold i Italia og Frankrike. Oppholdene i Paris, Strasbourg og Montpellier var viet studier av kulturelle og vitenskapelige forbindelser mellom Norge og Frankrike. Studieoppholdene ble støttet av stipend fra den franske stat og prosjektstipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. På grunnlag av studiene i Frankrike publiserte Kronen tre bøker om fransk innflytelse på norsk kulturliv og om norske forskeres forbindelser til Frankrike. Først kom De store årene. Fransk innflytelse på norsk åndsliv 1880-1900 (1982) og deretter Ut over grensene. Norske vitenskapsmenn i Frankrike 1150-1940 (1985). I 1987 utga han, sammen med Alexis Pappas, boken Ellen Gleditsch. Et liv i forskning og medmenneskelighet (om Gleditsch og hennes samarbeid med Madam Curie). For sin innsats ble Kronen i 1985 utnevnt til offiser av den franske ordenen Palmes Académiques.

I 1990 utga han en liten bok han kalte Det åpne sår, med en vurdering av hvorvidt en endelig og varig forsoning mellom Frankrike og Tyskland er mulig. Foruten bøkene publiserte Kronen et drøyt hundretalls artikler i aviser og tidsskrifter, særlig om litteratur og kunst. Kronen var dessuten en høyt skattet foredragsholder. Temaet var ofte norske forfattere, deres liv og virke, men også forfattere og malere fra andre nordiske land.

I unge år var Kronen svært aktiv i friidrett og skiløping. Han drev særlig med tikamp, hvor han nådde langt. Han hadde flere triumfer i turrenn som skiløper.

Hjem

Ifølge Rikstelefonkatalogen - Del 3 - Sør-Aust Noreg og Adressebok for Vestfold fylke og Drammen 1956 var Kronens adresse Parkalléen 11.

Bibliografi

  • 1990: Torleiv Kronen: Det åpne sår
  • 1987: Torleiv Kronen og Alexis C. Pappas: Ellen Gleditsch. Et liv i forskning og medmenneskelighet. Med et utvalg av hennes korrespondanse med Madame Curie og andre forskere, Oslo: Aventura
  • 1985: Torleiv Kronen: Ut over grensene. Norske vitenskapsmenn i Frankrike 1150-1940, Oslo: Aventura
  • 1982: Torleiv Kronen: De store årene. Fransk innflytelse på norsk åndsliv 1880-1900, Oslo: Dreyer
  • 1939: Torleiv Kronen: Christian Skredsvig liv og dikting, Oslo: Gyldendal

Kilder

  • Brean, Arnfinn: Torleiv Kronen, Aftenposten, 17. november 2006, s. 15
  • Jubilanter, Aftenposten, 25. november 2000, s. 15