Tryterudeie (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 19. nov. 2017 kl. 13:05 av Bent (samtale | bidrag) (Opprettet)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Tryterudeie har vært brukt som betegnelse på de ulike husmannsplassene under gårdsbrukene Vwstre Tryterud og Østre Tryterud i [[Øvre Eiker kommune.

Tufter etter flere plasser under Tryterud har blitt lokalisert:

Dessuten ble trolig Storekleiv også brukt som husmannsplass på 1800-tallet.

Det er vanskelig å si om det fantes husmannsplasser under Tryterud på 1700-tallet. I perioder må det ha bodd flere voksne mennesker på Tryterud enn dem som brukte gården som leilendinger, men oftest ser det ut til at de har vært i nær slekt med husfaderen. De kan like gjerne ha bodd på selve gården som på egne plasser. Fra begynnelsen av 1800-tallet er det imidlertid ingen tvil om at det bodde husmenn under Tryterud. På første halvdel av 1800-tallet nevnes en rekke husmenn i de skriftlige kildene, og dessuten kan flere av plassene ha vært bebodd av mennesker som ikke har satt spor etter seg i kildene. Det er sannsynlig at opptil 4-5 plasser kan ha vært bebodd samtidig, men som regel brukes bare betegnelsen «Tryterudeie» i kildene. Derfor er det vanskelig å finne ut hvem som har bodd hvor.

På andre halvdel av 1800-tallet er bare to av disse plassen registrert som bebodd i folketellingene: Storekleiv og Tryterudplassen. Det kan imidlertid ikke utelukkes at andre plasser også kan ha vært bebodd i kortere perioder.

1801: Peder Olsens plass (Perseplassen?)

I 1801 var det en slik husmannsfamilie:

 • Peder Olsen, 70 år, Gift 1 gang, Huusmand med jord
 • Inger Gulbrandsdatter, 70 år, Hustrue, Gift 1 gang
 • Ole Pedersen, 36 år, Søn, Ugift

Da Ole ble født, omkring 1765, bodde Peder og Inger på Stevning, som var ett av de andre leilendingsbrukene under Fossesholm.[1] Navnet Peder (Per) kan tyde på at de bodde på den plassen som kalles for «Perseplassen», men dette er usikkert. Det er uklart når de bosatte seg på Tryterudeie, men i 1801/1802 må de ha flyttet til Grimnes på motsatt side av Eikeren. Peder døde der høsten 1802[2], og Inger bodde fortsatt på Grimnes da hun døde i 1811.[3]

1809: Anne Eriksdatter Tryterud

I 1809 døde den 50 år gamle Anne Eriksdatter Tryterud.[4] Det er uklart hva slags tilknytning hun hadde til de øvrige som bodde på gården, men hun kan ha vært gift med en av husmennene under gården.

1806-1825: Ole Clemetsens plass

På denne tida må det også ha bodd et annet husmannspar på Tryterudeie, nemlig Ole Clemetsen og Siri Clausdatter. To barn av dem er registrert i kirkebøkene:

 • Clemens Olsen, født 1806[5]
 • Karen Olsdatter, født 1811[6]

De to barna er også nevnt i skiftet etter Siri, som døde i 1825.[7] Der går det fram at hun var søster av Borger Clausen Brekke, som var barnas verge. Ole Clemmetsen var fortsatt i live på dette tidspunktet. Det er vanskelig å si hvilken av plassene under Tryterud de bodde på, men mest sannsynlig har det vært enten Perseplassen, Lauvbråtan eller Finnebråtan. Det er også uklart hvor lenge han ble boende på Tryterudeie etter at Siri døde.

1819: Ole Jacobsens plass

Ole Jacobsen og Mari Nilsdatter på Tryterudeie i 1819, da de fikk datteren Maren Johanne.[8] Det er uklart når de bosatte seg der og hvilken plass de bodde på, men mest sannsynlig har det vært enten Perseplassen, Lauvbråtan eller Finnebråtan. Omkring 1820 flyttet de til plassen Furua (Øvre Eiker, Fossesholm|Furua]] ved Vestfossen, der de fikk flere barn i perioden 1822-1842.

Ca.1850-1865: Torkel Pedersens plass (Tryterudplassen?)

Antakelig har de fleste av disse husmannsfamiliene flyttet nokså hyppig og bare bodd en kort stund på en av plassene under Tryterud. Derimot bodde ekteparet Torkel Pedersen og Ingeborg Marie Trulsdatter her i flere år. Torkel var født på Bollerud, mens Ingeborg Marie kom fra en plass under nabogården Baksteval. De giftet seg i 1841[9] og bosatte seg først på Østerud, der de fire første barna ble født. På begynnelsen av 1850-tallet flyttet de til Tryterudeie, der de etter hvert fikk en flokk på åtte barn:

 • Peter Torkelsen, født 1842 på Østerud[10]
 • Torkild Torkelsen, født 1846 på Østerud[11]
 • Johan Torkelsen, født 1848 på Østrudeie[12]
 • Lars Torkelsen, født 1850 på Østerudeie[13]
 • Anne Jørgine Torkelsdatter, født 1853 på Tryterudeie[14]
 • Karen Sophie Torkelsdatter, født 1857 på Tryterudeie[15]
 • Mariane Torkelsdatter, født 1860 på Tryterudeie[16]
 • Tine Andrine Torkelsdatter, født 1862 på Tryterudeie.[17] Død 1876 på Tryterud.[18]

I 1865 var Torkel Pedersen husmann under Vestre Tryterud. Han døde på Tryterud i 1887, 69 år gammel.[19] Det er uklart hvor han og familien bodde, men mest sannsynlig var det på Tryterudplassen, som vel var den største av plassene under gården. Seinere ble han forpakter av Vestre Tryterud, og da har han og familien antakelig bosatt seg på selve gården.

1850: Anders Pedersens plass (Storekleiv?)

I 1850 ble Anne Maria Andersdatter konfirmert. Hun var datter av Anders Persen Tryterudeie.[20]

Anders Pedersens kone må ha vært Anne Torkildsdatter, som døde på Tryterudeie i 1959, 66 år gammel.[21] De hadde tidligere bodde på Råeneie og i Vestfossen, og de hadde tre barn:

 • Tørkild Andersen, født 1826 på Råeneie.[22]
 • Maren Sørine Andersdatter, født 1833 i Vestfossen.[23]
 • Anne Maria Andersdatter, født 1836 i Vestfossen.[24]

Anders Pedersen giftet seg seinere på nytt med den svenskfødte Kristine Ahlgren. Ved folketellingen i 1875 bodde de under Storekleiv, og det er mulig det var her Anders Pedersen bodde alt i 1850, men dette er usikkert. Det er kanskje mer sannsynlig at han har bodd på en av de mindre plassene, for eksempel Lauvbråtan, som lå under Vestre Tryterud.

Anders Pedersen døde på Tryterudeie i 1891, 86 år gammel. [25]

1853: Christian Svendsens plass

Anders Christiansen Tryterudeie ble konfirmert i 1853. Han var sønn av Christian Svendsen og Anne Kittilsdatter.[26] Også de må ha bodd på en av plassene under Tryterud, mest sannsynligPerseplassen, Lauvbråtan eller Finnebråtan.

1858-1861: Anders Larsens plass (Storekleiv?)

Nok et ektepar som bodde på Tryterudeie omkring 1850 var Anders Larsen og Maren Sørine Andersdatter.[27] Da de døpte barn i 1858 og 1860, ble de kalt «inderster», to som kan tyde på at de leide husrom på gården eller på en av plassene.[28] I 1861 blir imidlertid Anders omtalt som «husmann». Kort etter flyttet de til Hoenseie, der det siste av barna ble født i 1863:[29]

 • Lauritz Andersen, født 1858 på Tryterudeie[30]
 • Magnus Andersen, født 1860 på Tryterudeie[31]
 • Marthe Andrine Andersdatter, født 1861 på Tryterudeie[32] *Annette Andersdatter, født 1863 på Hoenseie[33]Ca.1816-1845: Barlindmyr

Plassen Barlindmyr var bebodd fra omkring 1816 og minst fram til midten av 1840-tallet, først av John Gulliksen og deretter av John Johnsen.

 1. Kirkebok for Fiskum: Dåp 1/1-1766
 2. Kirkebok for Fiskum: Begravelse 5/11-1802: Peder Olsen, Grimnæs, Fossesholmeie, 70 år
 3. Kirkebok for Fiskum: Begravelse 17/2-1811: Inger Gulbrandsd., Grimnæs, Fossesholmeie, 84 år
 4. Kirkebok for Eiker: Begravelse 16/7-1809
 5. Kirkebok for Fiskum: Dåp 23/11-1806
 6. Kirkebok for Fiskum: Dåp 10/5-1811
 7. John H. Eriksens skifteregister: Skifte på Tryterud 3/11-1825
 8. Kirkebok for Fiskum: Dåp 31/10-1819
 9. Kirkebok for Fiskum: Vielse 9/11-1841
 10. Kirkebok for Fiskum: Konfirmasjon 3/4-1853
 11. Kirkebok for Fiskum: Konfirmasjon 30/9-1860
 12. Kirkebok for Fiskum: Konfirmasjon 19/10-1862
 13. Kirkebok for Fiskum: Konfirmasjon 9/10-1864
 14. Kirkebok for Fiskum: Dåp 3/4-1853. Konfirmasjon 6/10-1867
 15. Kirkebok for Fiskum: Dåp 12/7-1857
 16. Kirkebok for Fiskum: Dåp 5/4-1860
 17. Kirkebok for Fiskum: Dåp 2/11-1862
 18. Lensmannens dødsfallsmeldeinger.
 19. Lensmannens dødsfallsmeldinger
 20. Kirkebok for Fiskum: Konfirmasjon 13/10-1850: Anne Maria Andersdatter, født 1836. Sannsynligvis var hun datter av Anders Persen og Anne Torkildsdatter, født 1836 i Vestfossen. Kirkebok for Eiker: Dåp 24/7-1836.
 21. Lensmannens dødsfallsmedlinger
 22. Kirkebok for Fiskum: Dåp 19/2-1826
 23. Kirkebok for Fiskum: Dåp 26/4-1833
 24. Kirkebok for Fiskum: Dåp 24/7-1836
 25. Lensmannens dødsfallsmneldinger
 26. Kirkebok for Fiskum: Konfirmasjon 9/10-1853: Anders Christiansen, født 1838 i Vestfossen
 27. Hun kan muligens være en annen datter av Anders Pedersen og Anne Torkildsdatter. Kirkebok for Eiker: Dåp 27/5-1833.
 28. For eksempel hos Anders Pedersen, dersom som kan være Maren Sørines far
 29. Også dette rimer godt med at Anders Pedersen giftet seg på nytt i 1861
 30. Kirkebok for Fiskum: Dåp 14/5-1858
 31. Kirkebok for Fiskum: Dåp 11/3-1860
 32. Kirkebok for Fiskum: Dåp 2/5-1861
 33. Kirkebok for Fiskum: Dåp 8/3-1863