Uranienborg (strøk)

Uranienborg menighet i 1911.

Uranienborg er et boligstrøk i bydel Frogner i Oslo. Det ligger mellom Homansbyen og Majorstua, og har navn etter løkka Uranienborg. Uranienborg menighet ble oppretta i 1880.

Bebyggelsen i strøket er for det meste bolighus, med noen kontorbygg. Det er enkelte større villaer fra 1800-tallet, og mer omfattende leiegårdbebyggelse fra 1890-åra og fram til 1930-åra. Etter 1945 har det bare blitt oppført noen få bygninger på Uranienborg. Som boligområde er Uranienborg svært ettertrakta, med forholdsvis høye priser som konsekvens.

Det finnes to små parkanlegg i strøket, Riddervolds plass og Uranienborgparken som er restene etter furuskogen og utfartstedet Uranienborgskogen. Tidligere var det flere skoler i området, men de eneste som gjenstår er Uranienborg skole (grunnskole) og Hartvig Nissens skole (videregående). Soknekirken Uranienborg kirke ligger i Uranienborgveien. I tillegg finner man St. Dominikus kloster med kirke i Neuberggata.

Kilder

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget, Oslo 2010, ISBN 978-82-573-1760-7.