Vår Frelsers gravlund

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 1. mai 2008 kl. 17:23 av Cnyborg (Samtale | bidrag) (identisk med http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A5r_Frelsers_gravlund&oldid=934553, der Bruker:Cnyborg er eneste bidragsyter. Relisensieres herved under lokalhistoriewikiens vilkår.)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Fil:VFG SouthernSection01.JPG
Fra gravlundens sørlige seksjon

Vår Frelsers gravlund er en gravlundHammersborg i Oslo sentrum. Mange kjente nordmenn er gravlagt der, dels i en egen æreslund og dels i andre seksjoner.

Historie

Fil:Oslo OurSavioursOrthodoxChurch01.JPG
Det gamle kapellet, nå Vår Frelsers ortodokse kirke

Gravlunden ble tatt i bruk sommeren 1808. Den første som ble stedt til hvile der var Anna Lange Thulesius, enke etter en prest i Den norske kirke. I 1864 kom kapellet på plass. Det har blitt forandret en rekke ganger. Ettersom det er svært få nye begravelser på gravlunden har det blitt overdratt til den ortodokse menigheten Hellige Olga, som har konsekrert den som Vår Frelsers ortodokse kirke.

I 1903 ble gravlunden tatt i bruk som æresgravlund. Den første som ble lagt der var maleren Hans Gude. Noen få år etter, i 1911 var gravlunden full, og det ble bare opprettet nye gravsteder der festet hadde utløpt. I 1952 sluttet man helt å opprette nye graver, men det var fortsatt mulig å bruke familiegraver der det var plass. I senere år sluttet man å ta imot kistebegravelser på grunn av at leirgrunnen er lite egnet for slike, og det er dermed bare mulig med urnenedsettelser. Fra og med 2006 var det mulig å få opprettet nye gravsteder for urner. Den siste graven som ble opprettet i æresgravlunden er Borghild Hammerichs fra 1981, og planen er at det ikke skal komme til nye, men at den skal bevares som et kulturhistorisk minne.

En del av gravene ble endret på 1950-tallet ved at man fjernet steinrammer for å gjøre vedlikeholdet enklere. Man finner allikevel en rekke monumentale gravminner der, mange av dem familiegraver som har vært brukt i flere generasjoner. Over 4500 av gravminnene er bevaringsverdige, og blir derfor ikke fjernet selv om festetiden utløper. Det er ikke tillatt å erstatte noen av gravminnene, inkludert de som i seg selv ikke er bevaringsverdige, med moderne monumenter, ettersom man ønsker å bevare særpreget for hele gravlunden.

Den katolske kirke har hatt en nær tilknytning til gravlunden, ettersom den ligger rett ved siden av det tidligere katolske sykehuset Vår Frues hospital og svært nær Oslo katolske bispedømmes kontorer, boliger og domkirke. Det er et eget gravsted for katolske prester, og et område for St. Josephssøstrene. Ingen av disse har vært brukt etter at man sluttet å tillate kistebegravelser.

På den østre delen av gravlunden står et lite klokketårn. I motsetning til hva mange tror har dette aldri blitt brukt ved begravelser; det ble brukt til å ringe ved arbeidstidens begynnelse og slutt i den perioden hvor det var mange ansatte som stelte gravlunden.

Personer som hviler på Vår Frelsers gravlund

Det nedenstående er et utvalg kjente personer som er gravlagt på Vår Frelsers gravlund. Det er ikke ment å være en uttømmende liste over de mange tusen som er stedt til hvile der i årenes løp.

I æreslunden

Vestre del

Søndre del

Gina Krogs grav

Østre del

Henrik Wergelands grav

Nordre del

Eksterne lenker